VIỆT NAM THI ĐÀN • Trang chủ
 1. Mời bạn đến với website Việt Nam Thi đàn tại địa chỉ www.vnthidan.net
  và Trang giới thiệu tác phẩm của VNTĐ trên Face book > tại đây


  VNTĐ chịu trách nhiệm 02 tên miền:
  www.vnthidan.eazy.vn, www.vnthidan.net
  Lớp thơ Đường luật (tại Forum VNTĐ, trên Face Book)
  và trang cập nhật tác phẩm chọn lọc hàng ngày trên Face Book


  Hình ảnh

  Từ 01/7/2014, VNTĐ chỉ chấp nhận thành viên đăng ký mới
  với tên đăng nhập thuần Việt (ví dụ "Mùa Xuân").
  Khi đăng ký thành công, thành viên vui lòng liên lạc với số máy 0909 549 558
  hoặc nhắn tin về địa chỉ email: vnthidan@ymail.com

  Hình ảnh

  > Giới thiệu nhân sự VNTĐ
  > Hướng dẫn thao tác trên VNTĐ
  >Truy cập tên Thành viênCác chủ đề đã mở
  > Hướng dẫn đăng ký vào Lớp thơ Đường luật

  > Mời bạn sáng tác về đề tài "Biển Đảo quê hương"
  > Giới thiệu tác giả - Tác phẩm tham gia 13 phần "Cùng sáng tác" (số 1)
  > Mời bạn tham gia "CÙNG SÁNG TÁC" Số 2
  > Bài tham gia "CÙNG SÁNG TÁC" Số 2
  > MỜI BẠN CẢM TÁC QUA TRANH ẢNH - KỲ 61 MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

  > MỘT VÀI HÌNH ẢNH SINH NHẬT VNTĐ LẦN 7
  > HÌNH ẢNH HỌP MẶT GIỚI THIỆU TÁC PHẨM 19/11/2016

  > Các tác phẩm vào Chung khảo Cuộc thi sáng tác "Hương Mùa Hạ"
  > Thông báo kết quả Cuộc thi sáng tác "Hương Mùa Hạ"
  > Các tác phẩm sơ tuyển cho “Trăng như treo ở trên cành” (quyển 2)
  > DANH SÁCH TẶNG SÁCH "BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG"

  Hình ảnh

Giới thiệu thành viên

Thông tin đang cập nhật