VIỆT NAM THI ĐÀN • Trang chủ
 1. THÔNG BÁO
  Việt Nam Thi đàn tổ chức họp mặt thành viên, học viên
  Xuân Đinh Dậu 2017 Khu vực phía Bắc tại Hà Nội.
  > Mời xem nội dung chi tiết và cập nhật thông tin tại đây


  Hình ảnh

  VNTĐ chịu trách nhiệm các trang:
  Forum: www.vnthidan.eazy.vn, Website: www.vnthidan.net
  Lớp thơ Đường luật (tại Forum VNTĐ, trên Face Book)
  và trang cập nhật tác phẩm chọn lọc hàng ngày trên Face Book


  Thành viên đăng ký mới vui lòng chọn tên thuần Việt (ví dụ "Mùa Xuân").
  Khi đăng ký thành công cần liên lạc để được kích hoạt qua số máy 0909 549 558

  Hình ảnh

  > Giới thiệu nhân sự VNTĐ
  > Hướng dẫn thao tác trên VNTĐ
  >Truy cập tên Thành viênCác chủ đề đã mở
  > Hướng dẫn đăng ký vào Lớp thơ Đường luật

  > Mời bạn sáng tác về đề tài "Biển Đảo quê hương"
  > Mời bạn tham gia "CÙNG SÁNG TÁC" Số 3
  > Mời bạn cảm tác qua tranh ảnh - kỳ thứ 62

  Hình ảnh

  Thông tin về cửa sổ giới thiệu "Tác phẩm tuyển lưu Thư viện":
  Thành viên click vào "Đọc thêm" sẽ đến với Thư viện tại forum này,
  click vào hình ảnh sẽ được đưa đến Thư viện trên website.

Giới thiệu thành viên

Thông tin đang cập nhật


cron