Điều hành Thi đàn Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

Hạng Người lãnh đạo nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Người lính 1251 31 Tháng 7 2012, 08:09 30 Tháng 12 2018, 10:22 
Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
Minh Tâm 650 31 Tháng 7 2012, 08:21 01 Tháng 2 2019, 10:44 
Bằng Lăng 332 02 Tháng 8 2012, 09:13 31 Tháng 12 2018, 10:19 
Hoài Thương 1041 11 Tháng 9 2013, 10:59 09 Tháng 12 2017, 06:37 
honglinh64 2429 23 Tháng 9 2013, 10:54 17 Tháng 2 2019, 18:30 
trần duy hạnh 2111 27 Tháng 5 2014, 09:32 16 Tháng 2 2019, 14:35 
Sơn Ca 3698 25 Tháng 6 2014, 22:50 06 Tháng 2 2019, 15:55 
Hải Âu 4564 11 Tháng 12 2017, 13:53 17 Tháng 2 2019, 20:36 
Lý Thu Thảo 46 27 Tháng 7 2018, 20:19 12 Tháng 2 2019, 18:00