Là thành viên có 100 tác phẩm được tuyển lưu Thư viện VNTĐ Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
huydungpro 3128 31 Tháng 7 2012, 08:24 06 Tháng 4 2018, 21:50 
ThiNang 1236 04 Tháng 8 2012, 11:10 27 Tháng 5 2018, 17:30 
Đặng Duy Phiên 341 25 Tháng 6 2013, 14:18 26 Tháng 5 2018, 05:18 
LÊ TUẤN 4327 08 Tháng 8 2013, 21:59 22 Tháng 5 2018, 08:18 
phambachieu 483 12 Tháng 4 2014, 15:40 19 Tháng 5 2018, 05:39 
Lê Hải Châu 1605 10 Tháng 8 2015, 15:13 27 Tháng 5 2018, 17:47