Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

Hạng Người lãnh đạo nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Site Admin Admin 1733 31 Tháng 7 2012, 07:51 25 Tháng 1 2019, 09:42 
Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Người lính 1251 31 Tháng 7 2012, 08:09 30 Tháng 12 2018, 10:22 
Tường Vi 45 31 Tháng 7 2012, 08:14 11 Tháng 11 2012, 12:22 
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
huydungpro 3128 31 Tháng 7 2012, 08:24 02 Tháng 2 2019, 22:47 
Phạm Hiệp 3164 31 Tháng 7 2012, 21:40 12 Tháng 2 2019, 13:26 
Lữ khách 332 01 Tháng 8 2012, 17:16 07 Tháng 5 2018, 16:02 
Biên tập viên 6274 01 Tháng 8 2012, 22:39 26 Tháng 1 2019, 13:01 
Bằng Lăng 332 02 Tháng 8 2012, 09:13 31 Tháng 12 2018, 10:19 
nguyen son phuong 1155 02 Tháng 8 2012, 13:57 17 Tháng 2 2019, 10:34 
Mậu Thân 5703 11 Tháng 8 2012, 06:51 19 Tháng 2 2019, 08:34 
Phan Hoàng 2941 27 Tháng 8 2012, 07:46 19 Tháng 2 2019, 10:19 
Hoài Thương 1041 11 Tháng 9 2013, 10:59 09 Tháng 12 2017, 06:37 
honglinh64 2430 23 Tháng 9 2013, 10:54 20 Tháng 2 2019, 18:15 
Phan Củ Chi 455 24 Tháng 5 2014, 17:34 04 Tháng 2 2019, 01:02 
Phạm Ngọc Vĩnh 858 28 Tháng 5 2014, 00:08 17 Tháng 8 2018, 19:08 
Sơn Ca 3698 25 Tháng 6 2014, 22:50 06 Tháng 2 2019, 15:55 
SĨ ĐOAN 14 28 Tháng 6 2014, 09:19 11 Tháng 4 2017, 19:33 
Nguyễn Văn Thái 1114 19 Tháng 11 2014, 22:37 20 Tháng 2 2019, 21:43 
Thúy Hằng 258 18 Tháng 3 2016, 12:10 08 Tháng 7 2018, 23:01