Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

Hạng Người lãnh đạo nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Site Admin Admin 1726 31 Tháng 7 2012, 07:51 19 Tháng 5 2018, 10:07 
Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Người lính 1209 31 Tháng 7 2012, 08:09 02 Tháng 2 2018, 09:15 
Tường Vi 45 31 Tháng 7 2012, 08:14 11 Tháng 11 2012, 12:22 
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
huydungpro 3128 31 Tháng 7 2012, 08:24 06 Tháng 4 2018, 21:50 
Phạm Hiệp 3138 31 Tháng 7 2012, 21:40 17 Tháng 5 2018, 08:17 
Lữ khách 332 01 Tháng 8 2012, 17:16 07 Tháng 5 2018, 16:02 
Biên tập viên 6364 01 Tháng 8 2012, 22:39 14 Tháng 4 2018, 20:09 
Bằng Lăng 286 02 Tháng 8 2012, 09:13 13 Tháng 5 2018, 23:21 
Mậu Thân 5039 11 Tháng 8 2012, 06:51 22 Tháng 5 2018, 17:12 
Phan Hoàng 2699 27 Tháng 8 2012, 07:46 22 Tháng 5 2018, 08:00 
Hoài Thương 1041 11 Tháng 9 2013, 10:59 09 Tháng 12 2017, 06:37 
honglinh64 2313 23 Tháng 9 2013, 10:54 22 Tháng 5 2018, 10:06 
Phan Củ Chi 391 24 Tháng 5 2014, 17:34 19 Tháng 5 2018, 20:12 
Phạm Ngọc Vĩnh 853 28 Tháng 5 2014, 00:08 20 Tháng 4 2018, 13:46 
Sơn Ca 3632 25 Tháng 6 2014, 22:50 17 Tháng 5 2018, 23:46 
SĨ ĐOAN 14 28 Tháng 6 2014, 09:19 11 Tháng 4 2017, 19:33 
Nguyễn Văn Thái 985 19 Tháng 11 2014, 22:37 22 Tháng 5 2018, 22:33 
Thúy Hằng 254 18 Tháng 3 2016, 12:10 05 Tháng 5 2018, 14:18