Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

Hạng Người lãnh đạo nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Site Admin Admin 1734 31 Tháng 7 2012, 07:51 02 Tháng 10 2018, 00:42 
Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Người lính 1250 31 Tháng 7 2012, 08:09 19 Tháng 10 2018, 21:58 
Tường Vi 45 31 Tháng 7 2012, 08:14 11 Tháng 11 2012, 12:22 
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
huydungpro 3128 31 Tháng 7 2012, 08:24 12 Tháng 6 2018, 15:50 
Phạm Hiệp 3160 31 Tháng 7 2012, 21:40 19 Tháng 10 2018, 21:52 
Lữ khách 332 01 Tháng 8 2012, 17:16 07 Tháng 5 2018, 16:02 
Biên tập viên 6372 01 Tháng 8 2012, 22:39 12 Tháng 10 2018, 07:35 
Bằng Lăng 301 02 Tháng 8 2012, 09:13 17 Tháng 10 2018, 10:05 
nguyen son phuong 1113 02 Tháng 8 2012, 13:57 22 Tháng 10 2018, 15:56 
Mậu Thân 5676 11 Tháng 8 2012, 06:51 23 Tháng 10 2018, 21:24 
Phan Hoàng 2856 27 Tháng 8 2012, 07:46 23 Tháng 10 2018, 14:43 
Hoài Thương 1041 11 Tháng 9 2013, 10:59 09 Tháng 12 2017, 06:37 
honglinh64 2379 23 Tháng 9 2013, 10:54 22 Tháng 10 2018, 22:17 
Phan Củ Chi 446 24 Tháng 5 2014, 17:34 09 Tháng 9 2018, 15:25 
Phạm Ngọc Vĩnh 858 28 Tháng 5 2014, 00:08 17 Tháng 8 2018, 19:08 
Sơn Ca 3658 25 Tháng 6 2014, 22:50 27 Tháng 9 2018, 00:09 
SĨ ĐOAN 14 28 Tháng 6 2014, 09:19 11 Tháng 4 2017, 19:33 
Nguyễn Văn Thái 1074 19 Tháng 11 2014, 22:37 22 Tháng 10 2018, 22:28 
Thúy Hằng 258 18 Tháng 3 2016, 12:10 08 Tháng 7 2018, 23:01