Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh

Chủ đề
TRANG THƠ VUI - Hải Âu
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 17 Tháng 2 2019, 17:41
Trả lời: 560
YẾT HẬU THỜI @
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 16 Tháng 2 2019, 17:55
Trả lời: 1125
" Ai Yết hậu k ... h ... ô ... n ... g ... ? "
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 16 Tháng 2 2019, 17:52
Trả lời: 1369
HỌ CHẲNG QUEN NHAU
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 16 Tháng 2 2019, 17:48
Trả lời: 5220
LỤC BÁT LÒNG VÒNG
Bài viết mới nhất gửi bởi trần duy hạnh « 16 Tháng 2 2019, 14:33
Trả lời: 2170
Mời họa nối vần lục bát
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 16 Tháng 2 2019, 09:21
Trả lời: 6760
phong thủy @6-8 nối vần
Bài viết mới nhất gửi bởi minhthanh_love « 16 Tháng 2 2019, 05:21
Trả lời: 122
4-3-4-3-6-8 @ nối vần...
Bài viết mới nhất gửi bởi minhthanh_love « 16 Tháng 2 2019, 04:58
Trả lời: 356
Mời tiếp vần thơ Song Tứ Bát
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 15 Tháng 2 2019, 06:30
Trả lời: 435
TỨ TUYỆT MỖI NGÀY -mời bạn
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 15 Tháng 2 2019, 06:21
Trả lời: 491
Viết tiếp vui cười
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 15 Tháng 2 2019, 06:14
Trả lời: 6206
Lucbat vui (Nối vần - Khác ý)
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 15 Tháng 2 2019, 06:05
Trả lời: 7852
LỤC BÁT ĐỊNH NGHĨA MỘT VẤN ĐỀ
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 13 Tháng 2 2019, 13:58
Trả lời: 1132
đối thoại thơ hài
Bài viết mới nhất gửi bởi Nguyễn Thành Mỹ « 12 Tháng 2 2019, 08:46
Trả lời: 90
thơ vui
Bài viết mới nhất gửi bởi minhthanh_love « 31 Tháng 1 2019, 06:09
Trả lời: 77
THƠ VUI -TIẾNG LÒNG (SƠN CA)
Bài viết mới nhất gửi bởi Sơn Ca « 28 Tháng 1 2019, 21:04
Trả lời: 209
CAI THUỐC
Bài viết mới nhất gửi bởi trần duy hạnh « 24 Tháng 1 2019, 19:19
Trả lời: 10
NGHIÊNG- Mời tiếp vần
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 19 Tháng 1 2019, 13:20
Trả lời: 369
THƠ VUI-SONCA
Bài viết mới nhất gửi bởi trần duy hạnh « 17 Tháng 1 2019, 16:25
Trả lời: 85
Trang thơ vui Đặng Duy Phiên
Bài viết mới nhất gửi bởi Nguyễn Tuấn Thắng « 31 Tháng 10 2018, 17:00
Trả lời: 26
HỌA THƠ VUI CÙNG CHIM BIỂN
Bài viết mới nhất gửi bởi Nguyễn Tuấn Thắng « 21 Tháng 10 2018, 11:08
Trả lời: 75
Thơ Vui Và Châm Biếm Của Hiền Nhân
Bài viết mới nhất gửi bởi nguyễn hiền nhân « 02 Tháng 1 2018, 09:46
Trả lời: 51
Nói chuẩn ...
Bài viết mới nhất gửi bởi trần duy hạnh « 02 Tháng 7 2017, 16:16
Trả lời: 21
Thơ vui - Duy Ninh
Bài viết mới nhất gửi bởi Bằng Lăng « 29 Tháng 6 2017, 10:37
Trả lời: 1
"TRĂNG..."
Bài viết mới nhất gửi bởi Tín Thuận « 31 Tháng 5 2016, 18:46
Trả lời: 8
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách

Cấp phép chuyên mục

Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.