Chim Biển xin gởi tặng cả nhà bài hát Quê Hương, Chim Biển vốn mê ca hát nên dù hát không hay vẫn hay hát ạ, với lại hai hôm nay CB bị cảm sốt, nên giọng cứ nghèn nghẹt, cả nhà chịu khó bị CB tra tấn chút hén.
Chúc Thi đàn một đêm ngon giấc!