@ Cô giáo Thi Sơn:
Toàn bộ (hiện là 55) tác phẩm của cô được tuyển lưu Thư viện đã có mặt đầy đủ ở website www.vnthidan.net
Cô có thể gõ từ khóa Thi Sơn ở website VNTĐ để xem lại các tác phẩm của mình, hoặc theo đường dẫn dưới đây:
> Tác phẩm tuyển lưu Thư viện của Thi Sơn
Kính!