Chào Mừng Ni Sư Thích Nữ Tuệ Liên

Các điều hành viên: Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương

Hình ảnh
VNTD hân hoan cung nghinh Ni Sư Tiến Sĩ Thích Nữ Tuệ Liên quang lâm. Mong nơi này sẽ được hưởng hương vị mát lành của dòng sữa Pháp vi diệu do Ni Sư ban tặng!
Hình ảnh

Kính mừng
Ni Sư Thích Nữ Tuệ Liên đại giá quang lâm vnthidan
Kính chúc Ni Sư vạn sự an lành.
Cám ơn Ban Quản trị - Điều hành đã dành cho Tuệ Liên thạnh tình cao quý.
.
LỜI CHÀO MỪNG

Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính mừng Ni sư Tiến sĩ Thích Nữ Tuệ Liên
hạ giá vào Ngôi nhà chung VNTĐ!
Kính chúc Ni sư mạnh khỏe, vạn an!

03.11.2013
Phan Văn Nhớ
Hình ảnh

Kính mừng Ni sư Tiến sĩ Thích Nữ Tuệ Liên, đến với Việt Nam Thi Đàn, xin kính chúc cho cô thân tâm an lạc, sức khỏe miên trường, để đi vững trên con đường "phổ độ chúng sanh" ạ!!!!!!!
Là một trong các thành viên của VNTĐ, con rất lấy làm hân hoan, diễm phúc và vinh dự được trân trọng cung đón Ni sư Tiến sĩ Thích Tuệ Liên đã giành cho ngôi nhà chung của VNTĐ sự quan tâm, chia sẻ, làm cho VNTĐ ngày càng lớn mạnh về số lượng thành viên, đối với thể loại, chất lượng chắc chắn sẽ phong phú, đa dạng hơn khi được Ni sư ban cho bài Pháp, câu Thơ nhằm khai thị cho chúng sanh giác ngộ, đi đúng huớng trên con đường giải thoát.
Con kính chúc Ni sư Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Mãi là một vị Sư khả kính trong lòng của tất cả mọi người!.
Liên Hoa trân trọng cung đón.
Hình ảnh
Kính Tặng Ni Sư
(Giảng sư bộ môn Hán Tạng, Hán Cổ)
Kính tạ ơn Thầy Thích Tuệ Liên
Uy danh nổi khắp cả ba miền
Làu thông Hán Tạng tuôn mưa pháp
Bác lãm Trung Văn chiếu đuốc thiền
Hạnh xả rèn trò tâm bất khuất
Gương từ dạy trẻ nết trung kiên
Tình thương trải rộng vô bờ bến
Đức mãi lưu tồn đến vạn niên!
18-9-2012Bảo Minh Trang
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách