Chào mừng anh Nguyễn Đăng Thuyết đến với VNTĐ!

Các điều hành viên: Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương

Hình ảnh
CHÀO BẠN ĐĂNG THUYẾT
Xin chào Đăng Thuyết mến thân
Tình thơ tình bạn thêm gần từ đây
Bên nhau xướng họa hàng ngày
Buổi đầu gặp gỡ bắt tay thắm tình
Hà Bảo Châu
Hình ảnh
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách