Mỗi lần đi chợ về nhà,
Mẹ mua nào bánh nào quà nhiều ghê.
Thương con mẹ có quản gì,
Miếng ngon miếng ngọt nhịn đi để dành.

Biết con chăm chỉ học hành,
Mẹ càng chiu chắt sắm sanh mọi điều.
Hết lòng vì các con yêu,
Tình thương Mẹ để thật nhiều cho con.

Học hành con phải gắng hơn,
Thức khuya dậy sớm tinh tươm văn bài.
-- Bánh này con để cho ai ?
Nhìn con ánh mắt Mẹ cười:  Ăn đi !

Học bài giờ giấc kể chi,
Hiểu cho con trẻ kỳ thi đến rồi.
Từ phiên sau nhé Mẹ ơi,
Dành tiền phòng lúc trở trời khó khăn...