Đối thoại thơ hài của Nguyễn Thành Mỹ

Điều hành viên: Cao NghiêmChuyện nhà Táo

Sao lại có chuyện lạ
Hai ông lấy một bà
Cứ đến ngày hai ba *
Mọi nhà đều phải cúng


Luật trời sao dung túng
Chuyện hôn nhân thần kỳ
Ngày tháng cứ chôi đi
Chắc gì có hạnh phúc ?


Được canh chuyện bếp núc
Lo lửa cho mọi nhà
Cứ đến ngày hai ba
Lên thiên đình báo cáo


Buồn cho chuyện nhà táo
Ngựa khỏe chẳng muốn đi
Cưỡi cá chép làm gì?
Trong khi trời lạnh giá.
Ngày 8/2/2018( 23/chạp Âm lịch )
Nguyễn Thành Mỹ

Chú thích
* Ngày 23/chap âm lịch mọi ngà đều mua cá chép để cúng ông Táo.
 
Hình ảnh
263 - cành dào tết 


Thương cho cánh hoa mong manh
Vì xuân nên đã trở thành đồ chơi
Tiếc thay hương sắc đất trời
Rời quê, Đào phải về nơi phố phường
Mua vui được mấy canh trường
Sớm thành củi đốt, xót thương thân Đào.

                                                                 12/2/2018 ( 27 tết)                   
                                                                 Nguyễn thành mỹ
      Khai bút
   ( Thơ vui ).

Cụ Đồ khai bút bằng lông * 
Tôi nay khai bút bằng ông đầu tròn **
Năm Chó ** *đánh một mốc son
Thiên thời, địa lợi...Nước còn tiến xa.
                                                               16/2/2018 ( 1 tết)
                                                             Nguyễn thành Mỹ

Chú thích
* Bút lông
** Bút bi
*** Năm Mậu Tuất ( 2018 )
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách