Hạng Tên thành viên Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
XuanAnh 3 30 Tháng 12 2013, 19:43 31 Tháng 12 2013, 22:36 
Xaxu Xaxu 1 17 Tháng 3 2014, 15:39 17 Tháng 3 2014, 21:56 
Xưa 8 14 Tháng 3 2016, 19:45 02 Tháng 7 2016, 15:26 
Xuân Hy Vọng 41 01 Tháng 5 2017, 20:09 13 Tháng 11 2017, 16:17