Điều hành Thi đàn Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
Minh Tâm 650 31 Tháng 7 2012, 08:21 01 Tháng 2 2019, 10:44 
Bằng Lăng 336 02 Tháng 8 2012, 09:13 24 Tháng 7 2019, 22:31 
Hoài Thương 1041 11 Tháng 9 2013, 10:59 09 Tháng 12 2017, 06:37 
honglinh64 2514 23 Tháng 9 2013, 10:54 19 Tháng 10 2019, 20:19 
trần duy hạnh 2954 27 Tháng 5 2014, 09:32 20 Tháng 10 2019, 15:33 
Sơn Ca 3776 25 Tháng 6 2014, 22:50 04 Tháng 10 2019, 00:42 
Hải Âu 6680 11 Tháng 12 2017, 13:53 19 Tháng 10 2019, 21:07 
Lý Thu Thảo 55 27 Tháng 7 2018, 20:19 17 Tháng 9 2019, 06:23