Điều hành Thi đàn Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
Minh Tâm 650 31 Tháng 7 2012, 08:21 01 Tháng 2 2019, 10:44 
Bằng Lăng 333 02 Tháng 8 2012, 09:13 25 Tháng 3 2019, 09:27 
Hoài Thương 1041 11 Tháng 9 2013, 10:59 09 Tháng 12 2017, 06:37 
honglinh64 2445 23 Tháng 9 2013, 10:54 17 Tháng 4 2019, 15:21 
trần duy hạnh 2257 27 Tháng 5 2014, 09:32 18 Tháng 4 2019, 09:15 
Sơn Ca 3705 25 Tháng 6 2014, 22:50 14 Tháng 4 2019, 22:01 
Hải Âu 4738 11 Tháng 12 2017, 13:53 14 Tháng 4 2019, 20:11 
Lý Thu Thảo 50 27 Tháng 7 2018, 20:19 12 Tháng 4 2019, 10:08