Điều hành Thi đàn Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
Minh Tâm 650 31 Tháng 7 2012, 08:21 01 Tháng 2 2019, 10:44 
Bằng Lăng 336 02 Tháng 8 2012, 09:13 24 Tháng 7 2019, 22:31 
Hoài Thương 1041 11 Tháng 9 2013, 10:59 09 Tháng 12 2017, 06:37 
honglinh64 2556 23 Tháng 9 2013, 10:54 21 Tháng 1 2020, 19:15 
trần duy hạnh 3521 27 Tháng 5 2014, 09:32 21 Tháng 1 2020, 20:20 
Sơn Ca 3793 25 Tháng 6 2014, 22:50 26 Tháng 11 2019, 23:46 
Hải Âu 6853 11 Tháng 12 2017, 13:53 09 Tháng 1 2020, 14:00 
Lý Thu Thảo 55 27 Tháng 7 2018, 20:19 17 Tháng 9 2019, 06:23