Là thành viên có 100 tác phẩm được tuyển lưu Thư viện VNTĐ Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
huydungpro 3128 31 Tháng 7 2012, 08:24 25 Tháng 12 2019, 11:31 
ThiNang 1432 04 Tháng 8 2012, 11:10 20 Tháng 1 2020, 20:54 
Đặng Duy Phiên 401 25 Tháng 6 2013, 14:18 26 Tháng 10 2019, 10:07 
LÊ TUẤN 4538 08 Tháng 8 2013, 21:59 01 Tháng 1 2020, 15:57 
phambachieu 665 12 Tháng 4 2014, 15:40 19 Tháng 1 2020, 05:53 
Lê Hải Châu 1860 10 Tháng 8 2015, 15:13 21 Tháng 1 2020, 09:18