Là thành viên có 100 tác phẩm được tuyển lưu Thư viện VNTĐ Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
huydungpro 3128 31 Tháng 7 2012, 08:24 03 Tháng 4 2019, 09:11 
ThiNang 1397 04 Tháng 8 2012, 11:10 18 Tháng 10 2019, 21:52 
Đặng Duy Phiên 400 25 Tháng 6 2013, 14:18 11 Tháng 10 2019, 15:18 
LÊ TUẤN 4529 08 Tháng 8 2013, 21:59 19 Tháng 10 2019, 21:20 
phambachieu 623 12 Tháng 4 2014, 15:40 20 Tháng 10 2019, 03:07 
Lê Hải Châu 1820 10 Tháng 8 2015, 15:13 20 Tháng 10 2019, 14:24