Điều hành hoạt động Việt Nam Thi đàn Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Site Admin Admin 1734 31 Tháng 7 2012, 07:51 13 Tháng 3 2019, 13:04 
Phạm Hiệp 3165 31 Tháng 7 2012, 21:40 07 Tháng 3 2019, 15:36 
Mậu Thân 5703 11 Tháng 8 2012, 06:51 14 Tháng 3 2019, 23:02 
Thiết Dương 1857 02 Tháng 9 2013, 08:22 12 Tháng 3 2019, 18:53 
Phan Củ Chi 455 24 Tháng 5 2014, 17:34 13 Tháng 3 2019, 11:03 
Thúy Hằng 258 18 Tháng 3 2016, 12:10 08 Tháng 7 2018, 23:01 
ĐÔNG PHONG 10 01 Tháng 9 2018, 14:13 28 Tháng 10 2018, 12:24