Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

Hạng Người lãnh đạo nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Site Admin Admin 1734 31 Tháng 7 2012, 07:51 02 Tháng 10 2019, 08:44 
Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Người lính 1254 31 Tháng 7 2012, 08:09 01 Tháng 9 2019, 22:09 
Tường Vi 45 31 Tháng 7 2012, 08:14 11 Tháng 11 2012, 12:22 
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
huydungpro 3128 31 Tháng 7 2012, 08:24 03 Tháng 4 2019, 09:11 
Phạm Hiệp 3191 31 Tháng 7 2012, 21:40 16 Tháng 10 2019, 08:02 
Lữ khách 332 01 Tháng 8 2012, 17:16 17 Tháng 9 2019, 21:13 
Biên tập viên 6278 01 Tháng 8 2012, 22:39 17 Tháng 10 2019, 10:39 
Bằng Lăng 336 02 Tháng 8 2012, 09:13 24 Tháng 7 2019, 22:31 
nguyen son phuong 1208 02 Tháng 8 2012, 13:57 19 Tháng 10 2019, 17:32 
Mậu Thân 6003 11 Tháng 8 2012, 06:51 20 Tháng 10 2019, 12:31 
Phan Hoàng 3040 27 Tháng 8 2012, 07:46 20 Tháng 10 2019, 07:49 
Hoài Thương 1041 11 Tháng 9 2013, 10:59 09 Tháng 12 2017, 06:37 
honglinh64 2514 23 Tháng 9 2013, 10:54 19 Tháng 10 2019, 20:19 
Phan Củ Chi 464 24 Tháng 5 2014, 17:34 23 Tháng 9 2019, 22:31 
Phạm Ngọc Vĩnh 858 28 Tháng 5 2014, 00:08 17 Tháng 8 2018, 19:08 
Sơn Ca 3776 25 Tháng 6 2014, 22:50 04 Tháng 10 2019, 00:42 
SĨ ĐOAN 14 28 Tháng 6 2014, 09:19 11 Tháng 4 2017, 19:33 
Nguyễn Văn Thái 1164 19 Tháng 11 2014, 22:37 20 Tháng 10 2019, 17:54 
Thúy Hằng 258 18 Tháng 3 2016, 12:10 08 Tháng 7 2018, 23:01