Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

Hạng Người lãnh đạo nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Site Admin Admin 1734 31 Tháng 7 2012, 07:51 13 Tháng 3 2019, 13:04 
Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Người lính 1251 31 Tháng 7 2012, 08:09 14 Tháng 3 2019, 08:27 
Tường Vi 45 31 Tháng 7 2012, 08:14 11 Tháng 11 2012, 12:22 
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
huydungpro 3128 31 Tháng 7 2012, 08:24 03 Tháng 4 2019, 09:11 
Phạm Hiệp 3165 31 Tháng 7 2012, 21:40 02 Tháng 4 2019, 09:00 
Lữ khách 332 01 Tháng 8 2012, 17:16 07 Tháng 5 2018, 16:02 
Biên tập viên 6275 01 Tháng 8 2012, 22:39 16 Tháng 4 2019, 16:29 
Bằng Lăng 333 02 Tháng 8 2012, 09:13 25 Tháng 3 2019, 09:27 
nguyen son phuong 1165 02 Tháng 8 2012, 13:57 18 Tháng 4 2019, 10:30 
Mậu Thân 5704 11 Tháng 8 2012, 06:51 02 Tháng 4 2019, 18:37 
Phan Hoàng 2958 27 Tháng 8 2012, 07:46 17 Tháng 4 2019, 09:59 
Hoài Thương 1041 11 Tháng 9 2013, 10:59 09 Tháng 12 2017, 06:37 
honglinh64 2445 23 Tháng 9 2013, 10:54 17 Tháng 4 2019, 15:21 
Phan Củ Chi 456 24 Tháng 5 2014, 17:34 11 Tháng 4 2019, 21:24 
Phạm Ngọc Vĩnh 858 28 Tháng 5 2014, 00:08 17 Tháng 8 2018, 19:08 
Sơn Ca 3705 25 Tháng 6 2014, 22:50 14 Tháng 4 2019, 22:01 
SĨ ĐOAN 14 28 Tháng 6 2014, 09:19 11 Tháng 4 2017, 19:33 
Nguyễn Văn Thái 1111 19 Tháng 11 2014, 22:37 15 Tháng 4 2019, 22:21 
Thúy Hằng 258 18 Tháng 3 2016, 12:10 08 Tháng 7 2018, 23:01