https://media.giphy.com/media/l3vRkdxcqpgXxo4iA/source.gif https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/51381401_2328300484121254_2638679592851734528_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmvM6ZcZCL-gKj4lzy2o5Uu0oSWlOfObUrniiM-vQOt5nNQO1HIa-PZH6CPAVOfH5Y&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=e5bc1c5b944511b5d32f0c...
https://media.giphy.com/media/l3vRkdxcqpgXxo4iA/source.gif https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/51381401_2328300484121254_2638679592851734528_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmvM6ZcZCL-gKj4lzy2o5Uu0oSWlOfObUrniiM-vQOt5nNQO1HIa-PZH6CPAVOfH5Y&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=e5bc1c5b944511b5d32f0c...
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/40035398_2227573970860573_5759392715477352448_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8764898f60e01046f0719126c3c6fd15&oe=5C386F5D . Viết nhân MÙA VU LAN 2018 1-ƠN MẸ Mẹ giờ khuất bóng Chẳng ai yêu. Cách biệt âm dương nhớ quá nhiều. Chín tháng cưu mang nào dám nản. Mười n...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/38888268_2213299092288061_4036542893370900480_n.jpg?_nc_cat=0&oh=a07394307abf4eb58e82ec031a2b1d83&oe=5BCAF424 XIN MỘT CHÚT BÌNH YÊN. . Đêm tĩnh lặng nghe lòng minh trống vắng. Chuyện buồn đau cay đắng lại tràn về. Đã bao năm chìm đắm với cơn mê. Đời d...
http://blogtiengviet.net/media/usersg/giaothoa/gtgt.jpg Quá đột ngột , mới mấy ngày trước VH còn nói chuyện với anh về sách. Vậy mà....... Quá đau buồn. .VIỆT HÙNG vô cùng thương tiếc anh PHẠM NGỌC VĨNH Xin vĩnh biệt anh người bạn thân thiết nhất của VH. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình. Thàn...
http://blogtiengviet.net/media/usersg/giaothoa/gtgt.jpg Quá đột ngột , mới mấy ngày trước VH còn nói chuyện với anh về sách. Vậy mà....... Quá đau buồn. .VIỆT HÙNG vô cùng thương tiếc anh PHẠM NGỌC VĨNH Xin vĩnh biệt anh người bạn thân thiết nhất của VH. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình. Thàn...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/38298012_2204163676534936_2138865194825154560_n.jpg?_nc_cat=0&oh=5589db9bb9ef1a923dd5f38e66b9d606&oe=5BD4C868 Kính thưa các bằng hữu . VH đã cùng các bạn đi qua hết 70 kế sách của QỦY CỐC TỮ, Trước khi đọc 02 kế còn lại xin trao đổi vài ý như sau: Xử ...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/38265841_2203055893312381_7952429349259444224_n.jpg?_nc_cat=0&oh=f676bfd0ec83c5c2d77495aaa61e451b&oe=5C0908F1 Kế sách QUỶ CỐC TỮ từ 66 đến 70. Kế thứ 66: Một cây thành rừng “Đơn thương độc mã vẫn có thể ra vào tùy ý không ai ngăn nổi”. Đông người vẫn ...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/38253879_2202008290083808_3998696517731876864_n.jpg?_nc_cat=0&oh=5b1734c9b40f2025a07e2e9c97f5ab71&oe=5BD2C587 Kế sách QUỶ CỐC TỬ Từ 61 đến 65 . .Kế thứ 61: Quan sát gián tiếp “Thẩm định hư thực, căn cứ vào thị hiếu mà biết ý chí”. Muốn xem xét một ngư...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/38071798_2200890440195593_5635157298927108096_n.jpg?_nc_cat=0&oh=dd254fd0461f0ba6f5d473959725aecb&oe=5BCB3431 Kế sách QUỶ CỐC TỬ Từ 56 đến 60. ******************************* Kế thứ 56: Ẩn náu chờ thời “Dụng chi hữu đạo, dụng chi tất ẩn”. Lại nói: “Có...