1.Một gói thuốc lá rẻ nhất,loại dưới 10 ngàn. 2.Nhiều chai nhựa đã đổ đầy nước một nửa. 3.Mỗi chai bỏ khoảng 3 điếu vào. 4.Mỗi phòng trong nhà để một chai,nhà vệ sinh có thể dùng chai lớn hoặc thau,nếu có chỗ. Sau một lúc sẽ thấy nước chuyển sang màu nâu đen,đó là chất độc trong không khí đã bị hút ...
Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó. _ Bill Gates.

Cuộc sống luôn công bằng,hãy tập quen dần với điều đó. _Vô Danh.

(trong vũ trụ có Luật Nhân Quả,hễ có nhân ắt có quả,đẹp xấu,giàu nghèo,vinh nhục,tự mình làm tự mình chịu,không phải trời cho hay trời lấy của mình)
Cái Tôi : lúc thế này,lúc thế nọ. Nó không là gì cả. Và cũng là tất cả. Cứ thuận theo sự thay đổi. Ví dụ : người giàu sang nghĩ cái tôi của mình là cao quí,liền sanh phiền não khi có ai nói mình không như vậy.            người nghèo hèn nghĩ cái tôi của mình là thấp tiện,thì cũng sanh phiền não vì k...
Kéo dài khoảng cách của lần hưởng thụ trước và lần hưởng thụ sau của thân khẩu ý thì bạn sẽ bớt khổ đau.
Người thời nay tham hơn,hưởng thụ nhiều hơn,đau khổ hơn,chết mau hơn.
Tất cả những chất liệu tạo nên Tam Giới đều không có thật.
Do bị vô minh che mờ nên Phật Tánh cứ buồn thương giận ghét.
SakyaMuni. Thích Ca Mâu Ni. Năng nhân tịch mặc. Người yêu thích cô độc. Người khác muốn cho mình hạnh phúc,mình mới được hạnh phúc (yêu thương mình). Người khác muốn cho mình đau khổ,mình sẽ bị đau khổ (ghét bỏ mình). Hạnh phúc và đau khổ của mình,bấy lâu nay đều do người khác quyết định. Người biế...
Tâm càng bình thường thì càng yên.Tâm của Phật : bình thường tuyệt đối.Đa số chúng sinh luôn bất an vì luôn muốn hơn người,muốn phi thường.
Cuộc sống của con người đương nhiên là khổ đau.Nhưng nếu bạn nghĩ nó là bình thường thì nó cũng là bình thường thôi !Kinh Hoa Nghiêm :"Nếu người muốn biết được,Ba đời tất cả Phật.Nên quán pháp giới tánh,Tất cả do tâm tạo."
Có bao giờ bạn hỏi tại sao người này làm chuyện này,người kia làm chuyện nọ ? Người ăn nhiều không phải vì đói mà vì những cảm xúc dễ chịu khi ăn ngon. Người kiếm tiền hăng say không phải vì yêu tiền mà vì những cảm xúc dễ chịu mà tiền đem lại. Người kiếm người yêu không phải vì yêu người đó mà là ...
Mỗi một con người đều có 3 hồn 7 vía.Phần hồn là phần thanh tịnh.Phần vía là phần ô nhiễm tập khí của nhiều kiếp.Do đó,nếu có thể giữ chánh niệm liên tục không gián đoạn trong 7 ngày sẽ vượt qua 7 vía này.Có thể đắc được đạo quả giải thoát.