===_THÂN GỬI_=== Cảm ơn các bạn gần xa Hồng Đen bối rối bởi cha vội vàng Bỏ đi về cõi thiên đàng Đau thương ập đến phũ phàng ngày qua Phủ đầu bốn tháng.. tang ba Biết là cố gắng nhưng mà...khó khăn Bão về cuốn mất vầng trăng Để đêm giá lạnh mưa giăng mắt sầu Gọi tên chẳng thấy cha đâu Nên Hồng đã gó...