Học xong chỉ muốn làm quan
Mùa hè sướng nhất cơm chan canh gà
10
Vừa gặp đã muốn mua kem
Tức mình dẫn đến chợ xem ... rồi về
Hẹn gặp ngồi đợi... mỏi chân
Mất tăm mất hút , bội phần giận dữ
Làm bể đồ mà chả phải đền
Mình được như thế nhảy cẫng lên
Đức Văn mưa ướt đừng buồn nhé
Chớ rên !
Trao đổi vài câu
Rồi ngồi ngẫm nghĩ
Chả cần đọc kỹ, hiểu ý là xong
Gọi em thấy tiếng hứ
Hử
Chả hiểu em thế nào
Sao !
Đêm mơ nhớ đến cô Kiều
Chân dài trắng nõn đáng yêu vô cùng
Nhớ chi nhớ đến điên khùng
Bất ngờ tiếng trống tùng từng... tỉnh
luôn.
Dịch Covid đã đi xa
Sơn Ca vui quá rời nhà đi chơi
Vậy mà vẫn để lời mời
Ai mà có đến ngồi chơi ... một mình
.
Thôi thì em vẫn còn xinh
ĐI cho thật đã cái tình tính tang
Nhưng xin em chớ vội vàng
Cứ mồi thong thả ... có chàng cắn câu !!!
Một ngày vài phút tào lao
Bác Mỹ có thấy thế nào cũng cươi ( cười )
Thế nên trông Bác ấy tươi
Vợ bác Mỹ đã cho mười điểm... xinh
.
Dù già mà có chút tình
Vẫn vui vẫn viết ... vẫn rình trêu nhau
Thi huynh Thi hữu ở đâu
Đến nhà bác Mỹ đôi câu vui nào.
Đọc thơ cười ngoác mang tai
Thơ vui đã viết cười hoài mới vui
Đã già thì chớ ngậm ngùi
Đọc thơ vui quá... ngại chui vào màn
Vắt tay lên trán miên man
Ngại người đổ mắm chan tương bây giờ !