ĐÊM TRÊN ĐẢO " BÌNH BA " Dù biết ngàn năm mây vẫn bay Biển luôn gào gọi suốt đêm ngày Nước trong xanh vẫn nồng hương biển Sao gió trùng khơi lại thở dài.? Ta lắng nghe chiều , trên biển êm Xa xa tiếng sóng vỗ chờ đêm Đâu đây rất khẽ từ sâu lắng Có tiếng lòng vương vấn nỗi niềm. Lời biển ru thành gia...
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/73372356_2983089135053760_2377155847332560896_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmJotZMTdDOV6fGrjUiT6AJzqEIvQrR2pWe7yZafehuo-4-oRWX3a-12ZpFPuzFUEg&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=d84f9b3ddd989e8cb519578f9628d4bd&oe=5E197323 NGÀY MƯA TRÊN ĐẢO " BÌNH BA " (Hội t...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/74667328_2969693346393339_5396172356366368768_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeEr_l-uWiCOrJlecRKXj4ijBvsjkDACGaniCBJVJGHtyVxwaA-1yLUuLnNUs6cYYWDnQ1blkiUh9Ug3wL74ZewJAYEnf1efsZNgC9Kcm7_EAg&_nc_oc=AQkZCLCmYeUryA_QsRs0JUBJeZwFV69MNv4q8QXUYlKGGwaj1rcwt71Z5F1p...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/73318486_2958570320838975_7974078733210353664_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQktzFgsqsO-JRIFCnxyQrM5oypoMJqgTNdVTcDPS4Yq8UOAEh_K1zn1RTC0CWn0fD0&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=8167ff9bb58a428fadda4cbaaed62bdf&oe=5E1CAEA8 (Viết tặng Ca sĩ Lý Phương Tảo Boler...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/72903079_2949728038389870_3786497701353357312_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmOde01BaT9pOHtNPuaV1cbSH1S6dhIGOCt7pDo3eAzk3D4GncY8Cvat5Ks7IikEr8&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=50dea99b70c17c1ad52e99d7cd494b9e&oe=5E2753A2 ĐOẠN CUỐI MỘNG Một người đàn ông đứn...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/74320654_2945458838816790_3510945123766632448_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnoFOk4IvvrNjWcE7pKQQovIUgU0EQseC5M3GMVpXr9lKWx_vEORqArHtUYHzKh00c&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=7a5285975271650d6ece69c5e9ca1f4e&oe=5E25C0CC Nhân NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10, Sơn...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/74617608_2945056305523710_1642881469539942400_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlf3-ALE1Z6L3XnNG6HhBHyNg1SnmuCLHg84laPliyyFx0N2NV9G7x6t2wUeKCfecg&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=039d8c4104610790d1c34e284e05f92d&oe=5E2B23F1 20/10 THÁNG NGÀY CỦA MẸ (Ngày Phụ Nữ...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/71537080_2882315225131152_6842972376817205248_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnfo9EdjkRdk6qp6tvG0EZCyyYUYyX35oqcEdh18IWFPucxkeRjE4UAUbVjLah9Gk8&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=0f6d411aea05a68f26739bef5394ce58&oe=5E257831 CHO TUỔI HAI MƯƠI (Tôi muốn nói cùng...
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/72233908_2923819270980747_1728892076587745280_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkW8NyEz2SVKDOTL1ijvcm6CWc_bw06_yXpM3__FHsMF5ey6AbtLhh-E1TYP-bc8tw&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=4d01ae6e373c4916c6e32d311d997feb&oe=5E26B942 MƯA CỦA NGÀY XƯA Về tìm nguồn cội cơ...
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/71516550_2894741537221854_4298939981835010048_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnw1V2gpOHS8WDkdCX8TEdQY3tyUFPJJD-RPJKs-zBn98grXC35uNWYFg5giXmBKUs&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=af8565b0e8b0829196590b4fcc8e1a8d&oe=5E31EA8E GIỌT SƯƠNG RƠI Có một hạt sương mai ...