https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/82781860_3153675237995148_203175188873871360_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ohc=ZAO5TxfDWSwAX_rkFKt&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&_nc_tp=1002&oh=fd99bc1fc71cae63a580e21544639745&oe=5EA4AC45 TẤU VĂN GỞI KÈM SỚ TÁO Táo Quân chuẩn bị chầu Trời Sơn Phương v...
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/80903058_3113762425319763_4404727934028349440_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=pI_oR9wn6aoAQlYIxZcjqRjM5qhVWCYVVqxIFPAzuWc9ETxN4vyGAe0_g&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=9ee316d1dd9375f3d84c9b1cc47e42b1&oe=5E6B27BB CÙNG LÀ CÁT BỤI Lối xưa, Nắng đã han...
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81380948_3109091805786825_3272238881633730560_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=4AGrX7uVed0AQn0NaiSNKtS9l4yEGflXskRMWnOF8NTwjDGstWSotuXFw&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=872dabeb762c37d5944a4a7a55e1f0aa&oe=5E66399F HỎI ĐỜI THÊM MẤY MÙA XUÂN Lại một mùa xuân nữ...
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80302155_3070431896319483_1641166098256625664_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=uIkr3LN1BK0AQlEkVZJl9ufp8G0w4DHg2vjp0cG04FPyXAJB5KxaBueoQ&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=b4d7fe785ca5d173c2d952149c084503&oe=5E7731F7 CÓ PHẢI MÙA XUÂN  THEO EM ĐI RỒI... Hình như....
[font='Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif] https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78836064_3068189009877105_1309544221564207104_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ohc=_ySGdngCRv4AQnwuMk7fcxI9qbzNIwR4vvQoMTClVW93WHQ3uwtHTp5sg&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=35b91b5474d16b19766b10264c0ffd52&oe=...
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/78748000_3063314537031219_5336806596846551040_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeEbiURCkPJ495ldCiXjvGszmAQ0QKrAKTb_Q0g41oH1skJcMo-GUfGVhZmQ0qJk97s-xLWTJcOhOjmAKKeYy8jwNromqCbBRWNdlNweab8GzA&_nc_ohc=xa8FVrQVKKUAQmtw5J3t1mx__AXka7TT5pK9cR9nK8S2y8VqPp...
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78078245_3048960178466655_9127850731536121856_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=cB_oubh5sr4AQn0hTPmoTA64t7ZLtpx0OHaGkwDzIbx6sKyOxOG0Ag1Rg&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=8eb13f8be7bdc24ce9ad83a20f22107c&oe=5E4419E9 NGẢ RẼ EM VÀ TÔI Em có biết đôi khi ta vấp ng...
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/78129390_3024664764229530_7532344391948566528_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeGZMPajAzzvRlLXPE74Qxf5Ra957tbxr_ftWIE7TU61pMXKHNcl0H6I0tPuw2cdw_fTNxH-NUXmmzYQN8R7zgETLlLAcBr62xpxy3a-UTzvgA&_nc_ohc=9eaFcRURCXkAQm0MwLLGF2FaP5XZmOk-ZnlEtJjkglgrjiY3Ec...
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/76654366_3016006825095324_2651065930641047552_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeH3Q0gr7NKpWeosAcO9K6DgG2SYlpcTuQ2A5Vhe9ympiQc7pfhrY-74hsDqs0Gfdsmv_l-jBhjSZZ8szLVE4HOIS5hoQ4_Vmfq3522LpkCMVA&_nc_oc=AQkaRMtaA666L6QCLHek8WJ3L5VEz4jKEXLQkY-Xg42Ds_vLnATU4e469I-L...
ĐÊM TRÊN ĐẢO " BÌNH BA " Dù biết ngàn năm mây vẫn bay Biển luôn gào gọi suốt đêm ngày Nước trong xanh vẫn nồng hương biển Sao gió trùng khơi lại thở dài.? Ta lắng nghe chiều , trên biển êm Xa xa tiếng sóng vỗ chờ đêm Đâu đây rất khẽ từ sâu lắng Có tiếng lòng vương vấn nỗi niềm. Lời biển ru thành gia...