https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67845253_2801503613212314_3216478004129562624_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkbWoqh2aWKMBLPNka8-oF1H3asLyAr9w_JiPYMZked-yIuN-10R33PmhGWwDJ8weg&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=5ec4ff8ba96b25c584bed7c5fcbd4068&oe=5DCF14E7 (( Chúc mừng miền Bắc đã tổ chức sin...
EM CÓ BIẾT ... Dù mất bao lâu vẫn phải chờ Dù đàn xưa có lỗi cung tơ Hai mươi năm nữa còn ai nhớ Rằng trái tim ta đã dại khờ... Ta mãi yêu, dù trong nỗi đau Cứ ngu ngơ tưởng được cùng nhau Duyên nay đã hết chờ chi nữa... Bỏ mặc đời ta đến kiếp nào. Đâu biết còn ai để nhớ, thương Ta trong đơn lẻ mấy...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67404118_2778056275557048_3085343753410445312_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQke2-ncd4DIRYwmexquhcfF7BKHJGnt5SzUgYJwuJUykbhFSDSH_xDxw1AknmMJFOw&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=51a297cde4e12a7267e8608cf3ccf19b&oe=5DAB7F6C BÀI THƠ SINH NHẬT  VIỆT NAM THI ĐÀN ...
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67277230_2768420056520670_4727399953574395904_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkO7AlQahNr1da2WjQZh2Wh2c6wbpsei1MByQ5MrSkQShdH3ctl-d6nrI6b4G0zK7E&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=4662db15b9cddcbe1d6a91118f43ae93&oe=5DA76C04 VƯỜN THƠ ĐẸP NHỮNG HOA ĐỜI (viết mừn...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67173472_2747579615271381_4589361701840748544_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmWbwzLjAKKSa-mO4YXEGVYliaVcAZpY_8lMi5i-JTfgLEngCA0NiER_yQ_Rt_w-G8&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=5502f12ca8b2d950d569c19bf85254b8&oe=5DB63646 LY CHANH ĐƯỜNG KHÔNG ĐÁ Em khuấy ly ...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/66300496_2745709658791710_8067835502755053568_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQn6FUEFP5BJqYqK01PJyabTMFFegfoKqZCMoZ479zPZl772P1B-IESQuGm04wrkvLY&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=b309035c6c51062d375ed29a7ba36752&oe=5D78C36B KHI TRÁI TIM TÔI VỠ Gọi mãi người đờ...
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/66415749_2736440426385300_7689149473217314816_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkfbTHscbVOSXyra6Z9MWGjq0RUT3t8S8n6ZWb5Eoq7qVfZzK3nUIsv2CggCW4Oelg&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=0c6c3559739ab93e5146abf9c8a9cd77&oe=5D7C7D21 NGÀY MƯA THÁNG BẢY Ta xen nắng ấm và...
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/65631541_2731311083564901_7553922629766217728_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnUMc0Uc_W-BI864GzKqwGRAgF9Nme-Xx4vIJtHi76Q9EKeUPskSNhsJH4_nBo2csU&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=fddbd59d68f12682fdef24a0d27aedbe&oe=5D7B5C53 HỒN CỐ ĐÔ & ĐẤT HUẾ Cố Đô Huế uy ngh...
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/65391113_2720492021313474_5494405104603758592_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQn3fRkqhHQ1p6XARk5ilUE70ku_xgxpjYJPMCt-jzgkZtbcxijEcJ3MqOCmEKD0pps&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=c0bf39f67567356ff5008362b8c1b2d8&oe=5DB94584 KHI KHÔNG PHẢI LÀ MƠ Khi chợt tĩnh g...
NƠI BẮT ĐẦU NỖI NHỚ Có một hòn sỏi nhỏ Rơi từ chốn xa xăm Theo sau là tiếng ngân trầm Chìm trong đáy cốc lặng thầm ngàn năm. Trôi giữa khoảng mù tăm, Lời buồn đang trăn trở,,  Rưng rưng  nỗi nhớ nghẹn lòng Thương em chịu cảnh long đong một thời. Nhặt giữa dòng sông trôi Chuyện tình buồn quyến luyến...