Chủ đề
Mời họa nối vần lục bát
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 24 Tháng 9 2020, 06:50
Đã gửi trong Thơ vui
NHẬT KÝ-MINHLE989-Q3
Bài viết mới nhất gửi bởi Minhle989 « 24 Tháng 9 2020, 06:46
Đã gửi trong Nhật ký VNTĐ
KÝ ỨC-MINHLE989-Q3
Bài viết mới nhất gửi bởi Minhle989 « 24 Tháng 9 2020, 06:44
Đã gửi trong CUỘC SỐNG QUANH TA
LỤC BÁT ĐỊNH NGHĨA MỘT VẤN ĐỀ
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 24 Tháng 9 2020, 06:28
Đã gửi trong Thơ vui
YẾT HẬU THỜI @
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 24 Tháng 9 2020, 06:24
Đã gửi trong Thơ vui
Mời tiếp vần thơ Song Tứ Bát
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 24 Tháng 9 2020, 06:21
Đã gửi trong Thơ vui
Lucbat vui (Nối vần - Khác ý)
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 24 Tháng 9 2020, 06:15
Đã gửi trong Thơ vui
LỤC BÁT LÒNG VÒNG
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 24 Tháng 9 2020, 06:08
Đã gửi trong Thơ vui
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bài viết mới nhất gửi bởi phambachieu « 24 Tháng 9 2020, 05:27
Đã gửi trong Thơ Lục bát và các thể thơ khác
Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp
Bài viết mới nhất gửi bởi Nguyễn Thành Sáng « 23 Tháng 9 2020, 22:37
Đã gửi trong Thơ Lục bát và các thể thơ khác
Thơ NGUYỄN SƠN PHƯƠNG "TÌNH YÊU Và CUỘC ĐỜI"
Bài viết mới nhất gửi bởi nguyen son phuong « 23 Tháng 9 2020, 14:58
Đã gửi trong Thơ Lục bát và các thể thơ khác
HỌ CHẲNG QUEN NHAU
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2020, 14:11
Đã gửi trong Thơ vui
Viết tiếp vui cười
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2020, 13:57
Đã gửi trong Thơ vui
TRANG THƠ - 4000 bài thơ LỤC BÁT TỨ TUYỆT của BÙI ĐỨC THỊNH
Bài viết mới nhất gửi bởi BÙI ĐỨC THỊNH « 23 Tháng 9 2020, 13:50
Đã gửi trong GIỚI THIỆU TÁC GIẢ - TÁC PHẨM
TRANG THƠ THẤT NGÔN TỨ TUYỆT - BÙI ĐỨC THỊNH
Bài viết mới nhất gửi bởi BÙI ĐỨC THỊNH « 23 Tháng 9 2020, 13:45
Đã gửi trong Thơ Đường luật
" Ai Yết hậu k ... h ... ô ... n ... g ... ? "
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2020, 13:42
Đã gửi trong Thơ vui
TRANG THƠ Thất ngôn bát cú- của Bùi Đức Thịnh
Bài viết mới nhất gửi bởi BÙI ĐỨC THỊNH « 23 Tháng 9 2020, 13:42
Đã gửi trong Thơ Đường luật
Thơ tình của Hải Âu
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 23 Tháng 9 2020, 10:32
Đã gửi trong Thơ Lục bát và các thể thơ khác
NGHIÊNG- Mời tiếp vần
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2020, 09:21
Đã gửi trong Thơ vui
đối thoại thơ hài
Bài viết mới nhất gửi bởi Nguyễn Thành Mỹ « 23 Tháng 9 2020, 08:32
Đã gửi trong Thơ vui
THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
Bài viết mới nhất gửi bởi phambachieu « 23 Tháng 9 2020, 04:53
Đã gửi trong Thơ Lục bát và các thể thơ khác
TỨ TUYỆT MỖI NGÀY -mời bạn
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 22 Tháng 9 2020, 22:28
Đã gửi trong Thơ vui
Nguyễn Kim Nguyên - TƠ VÀNG
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 22 Tháng 9 2020, 19:52
Đã gửi trong Thơ Lục bát và các thể thơ khác
Đường luật PHẠM ĐA TÌNH
Bài viết mới nhất gửi bởi Phạm Đa Tình « 22 Tháng 9 2020, 19:40
Đã gửi trong Thơ Đường luật
TRANG THƠ VUI - Hải Âu
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 22 Tháng 9 2020, 19:11
Đã gửi trong Thơ vui