Chủ đề
Viết tiếp vui cười
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2019, 22:23
Đã gửi trong Thơ vui
Mời họa nối vần lục bát
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2019, 22:15
Đã gửi trong Thơ vui
Lucbat vui (Nối vần - Khác ý)
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2019, 22:10
Đã gửi trong Thơ vui
HỌ CHẲNG QUEN NHAU
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2019, 22:02
Đã gửi trong Thơ vui
" Ai Yết hậu k ... h ... ô ... n ... g ... ? "
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2019, 21:50
Đã gửi trong Thơ vui
LỤC BÁT LÒNG VÒNG
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2019, 21:12
Đã gửi trong Thơ vui
THƠ ĐƯỜNG LUẬT ThiNang
Bài viết mới nhất gửi bởi ThiNang « 23 Tháng 9 2019, 21:02
Đã gửi trong Thơ Đường luật
THƠ NGẮN ĐỨC VĂN
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2019, 20:25
Đã gửi trong CLB BẠN YÊU THƠ
TỨ TUYỆT MỖI NGÀY -mời bạn
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2019, 20:22
Đã gửi trong Thơ vui
Trang thơ NGỌC THUẦN
Bài viết mới nhất gửi bởi NGỌC THUẦN « 23 Tháng 9 2019, 16:27
Đã gửi trong Thơ Lục bát và các thể thơ khác
TRANG THƠ VUI - Hải Âu
Bài viết mới nhất gửi bởi trần duy hạnh « 23 Tháng 9 2019, 15:57
Đã gửi trong Thơ vui
đối thoại thơ hài
Bài viết mới nhất gửi bởi trần duy hạnh « 23 Tháng 9 2019, 15:40
Đã gửi trong Thơ vui
CẢM TÁC - Phan Củ Chi
Bài viết mới nhất gửi bởi Minhle989 « 23 Tháng 9 2019, 15:25
Đã gửi trong Thơ Lục bát và các thể thơ khác
HỌA THƠ THI HỮU Q3 N2019
Bài viết mới nhất gửi bởi Minhle989 « 23 Tháng 9 2019, 15:10
Đã gửi trong KẾT NỐI
YẾT HẬU THỜI @
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2019, 14:54
Đã gửi trong Thơ vui
NGHIÊNG- Mời tiếp vần
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2019, 14:51
Đã gửi trong Thơ vui
THƠ VUI -TIẾNG LÒNG (SƠN CA)
Bài viết mới nhất gửi bởi Nguyễn Tuấn Thắng « 23 Tháng 9 2019, 14:38
Đã gửi trong Thơ vui
Mời tiếp vần thơ Song Tứ Bát
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2019, 14:32
Đã gửi trong Thơ vui
LỤC BÁT ĐỊNH NGHĨA MỘT VẤN ĐỀ
Bài viết mới nhất gửi bởi ĐỨC VĂN « 23 Tháng 9 2019, 14:21
Đã gửi trong Thơ vui
TRANG THƠ TỔNG HỢP - BÙI ĐỨC THỊNH
Bài viết mới nhất gửi bởi BÙI ĐỨC THỊNH « 23 Tháng 9 2019, 13:50
Đã gửi trong Thơ Lục bát và các thể thơ khác
TRANG THƠ THẤT NGÔN TỨ TUYỆT - BÙI ĐỨC THỊNH
Bài viết mới nhất gửi bởi BÙI ĐỨC THỊNH « 23 Tháng 9 2019, 13:42
Đã gửi trong Thơ Lục bát và các thể thơ khác
TRANG THƠ Thất ngôn bát cú- của Bùi Đức Thịnh
Bài viết mới nhất gửi bởi BÙI ĐỨC THỊNH « 23 Tháng 9 2019, 13:38
Đã gửi trong Thơ Đường luật
Nguyễn Kim Nguyên - TƠ VÀNG
Bài viết mới nhất gửi bởi Hải Âu « 23 Tháng 9 2019, 12:07
Đã gửi trong Thơ Lục bát và các thể thơ khác
CÙNG BẠN YÊU THƠ Q3
Bài viết mới nhất gửi bởi Minhle989 « 23 Tháng 9 2019, 06:56
Đã gửi trong CLB BẠN YÊU THƠ
NIỀM VUI MỖI NGÀY Q3 N2019
Bài viết mới nhất gửi bởi Minhle989 « 23 Tháng 9 2019, 06:55
Đã gửi trong Nhật ký VNTĐ