THẾ SỰ THĂNG TRẦM
Thời thế ngày nay đã khác rồi
Án oan phải xử lại ngay thôi
Người ngay tùi tội bao đau xót
Kẻ ác ung dung sống thảnh thơi.
13/5/2020
NGUYỄN HOÀNG Từ thuở xa xưa chốn dặm trường Trời Nam xa lắc chốn mờ sương Anh hùng chí khí, tài thao lược Hào kiệt anh minh, trí quật cường Đuổi gặc giữ nhà, tài xuất chúng Diệt thù dựng nước, đức kiên trung Tài năng đức độ vang sông núi Chí khí anh hùng bậc đế vương. 13/5/2020
Xin có  ý kiến cùng anh Phương Nam Hai câu luận trong bài thơ: Chim dạo đồng xanh tình quyến luyến Bay vờn núi biếc, ý trường tồn Đối chưa chuần: chim dạo đối với bay vờn : chim là danh từ đối với bay là động từ  không ổn. danh từ phải đối với danh từ, động từ phải đối với động từ. Ngày 13/5/2020 -...
HẬN TÌNH
Hận tình trăng gió mây trôi
Tình ta lỡ dở một đời héo hon
Xa xôi nhung nhớ mỏi mòn
Tình xưa héo hắt đầu non  cuối ghènh.
12/5/2020
PHONG TRẦN
Đời lắm phong trần tay trắng tay
Thu đi, đông đến tình vơi đầy
Ngậm ngùi ly biệt sầu lai láng
Muôn dặm chia lìa tình héo gầy.
12/5/2020
NGUYỄN TRÃI Mưu lược tài cao giữ nước nhà Trung thần tuấn kiệt nước Nam ta Diệt thù bất khuất, không nao núng Giữ nước trung kiên, đáng ngợi ca Bảo vệ giang sơn, gìn Đại Viêt Phò vua giúp nước, giữ sơn hà Anh hùng tuấn kiệt ngời sao sáng Sử sách liu truyền tiếng vọng xa. 12/5/2020
HÀM OAN
Án oan thảm cảnh chốn trần gian
Duy Hải khổ đau lệ ngập tràn
Ôm hận ép cung sầu ngậm đắng
Thương thay số phận kẻ hàm oan.
11/5/2020
THU ĐI
Thu đi lá úa phai màu
Ngậm ngùi cách trở mái đầu điểm sương
Sầu tình ngán nỗi tơ vương
Ngàn năm liu luyến đoạn trường biệt ly.
11/5/2020
SA TRƯỜNG
Sa trường khốc liệt lắm ai ơi
Máu chảy đầu rơi hận kiếp người
Ra tử, vào sinh đầy chết chóc
Lạnh lùng sương gió biệt đôi nơi.
11/5/2020
ANH HÙNG LÊ LỢI Lê Lợi anh hùng đại Việt ta Điều binh khiển tướng thật tài ba Liễu Thăng thất thế rơi đầu thảm Trương Phụ cuốn cờ chạy thật xa Mộc Thạnh bại vong không lối thoát Vương Thông cùng quẫn tàn thây ma Giặc Minh tan tác ôm đầu chạy Đất nước Vạn Xuân mãi thái hòa. 11/5/2020