LỤC BÁT -Tặng các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu ( rằm tháng tám ) . https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70775675_2268111833293283_7713331616562544640_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeHCvj3IZQE0_VT6bYFAckB8bltgWnibp288csrMZRjBBpItHB3H12meekV58JdK2KBnFOnasxnjYxnOZn1CGkCYuWdW...
LỤC BÁT -cho ta https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/71116447_2274247426013057_2509430502063079424_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_eui2=AeGtLk_g_1veTUlhceviQXWuClgM5k_Uiwt3p-BQHkstZKzjv-L2nbfQizbHS9kAFHCp4srnpf_4RhCvGbN9zzwXkgwAqSpu_0mtgVauOe5Lfw&_nc_oc=AQmskINTTaFOAzvILgAEkawGMh7ACNDgXalXJtuqgId3...
LỤC BÁT -tặng mọi người https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/71106062_2279181545519645_7759347226156990464_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeHxc4yNnJogm_ahwjt8AQPVvyQiujfeZfaIF6Fj94Lcgy2kMbrd4GyvSXCLmsT4P-sRak97YAOmngDq21qACHHX7DARm9DnAqify2hWODh5tA&_nc_oc=AQnJd3jN9ZLeKVYO6ZBAu-3f57kOGRFk67yR...
Nghiêng lòng ta gửi nụ hôn
Nghiêng bên anh để bồn chồn sớm trưa
Nghiêng trời đang tắm cơn mưa
Nghiêng khung cửa nhỏ như vừa Thu sang
Cứ từ từ chẳng vội
Tội gì
Giờ làm giấc ngủ khì
Hì hì 
Bây giờ trời đất đã sang thu
Hạ vẫn dùng dằng chẳng muốn từ (biệt )
Thi thoảng ầm oàng như đại bác
LỤC BÁT TẶNG CHỒNG  -kính tặng hương hồn anh . https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70952682_2276965245741275_4553563531680677888_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_eui2=AeEKqSEj_W7wQl500aaoCg4p3hHrYmpH_N50l-6DCQly9WgkT9Y63SD_Om47IpqfkM8sl999dkaHlWFD3eccXH4ulnR7ZYr2zi9W2J7Qy4jbBQ&_nc_oc=AQkoMRPj5-JDG...
THƠ TỰ DO -lấy cảm hứng khi họa thơ cùng em Trần Nguyễn Dạ Lan bên trang của cô ấy,bài " EM SỢ "...( nói thay người trong cuộc ) . Trích đoạn: .......... Em biết anh sẽ nói là không Không phải thế, là anh yêu em mãi Nhưng anh ơi! Lòng em luôn sợ hãi Đến một ngày, anh sẽ hết yêu em ...!-TNDL . Em gá...
LỤC BÁT TỨ TUYỆT - Thương tặng cháu yêu . https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70006503_2255199367917863_3713017145995558912_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnyDRnsycxcy492ZE_WhVnyvb6QebttqRt-OK155logKt3cbsjl3BicBAJq27vV5RA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=a9d32381f4a6918c62dc59da9bfdb005&oe=5DF...
Tình yêu như một trái cầu
Vừa ở chân đó  đã đâu mất rồi