CHÀO MỪNG 03 ĐHV MỚI

Các điều hành viên: Người lính, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Người lính, Cao Nghiêm, Người lính, Cao Nghiêm, Người lính, Cao Nghiêm, Người lính

Việt Nam Thi đàn vui mừng thông báo:
Các Thành viên: Trần Duy Hạnh, Hải Âu và Lý Thu Thảo là Điều hành viên của Việt Nam Thi đàn.
Trong đó:
1. Anh Trần Duy Hạnh và chị Hải Âu tăng cường cho mảng THƠ VUI.
2, Bạn Lý Thu Thảo đảm nhiệm việc chào đón thành viên mới và Hướng dẫn thành viên đăng bài bằng điện thoại.
Xin chúc mừng 03 tân ĐHV: Sức khỏe, niềm vui và hoàn thành tốt vị trí mới của mình trong Ngôi nhà chung!
Trân trọng!
Hình ảnh
CHUYỆN BẤT NGỜ

    Bất ngờ nên rất bàng hoàng !
Điều Hành Viên của Thi Đàn  ! Ngại ghê !
   Admin sắp đặt đúng nghề
Cảm ơn em đã không chê bà già !

Hải Âu
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách