VIỆT NAM THI ĐÀN NĂM THỨ 10

Các điều hành viên: Người lính, Cao Nghiêm, Cao Nghiêm, Người lính, Cao Nghiêm, Người lính, Cao Nghiêm, Người lính, Cao Nghiêm, Người lính

Hình ảnh
.
Hình ảnh

CHÚC MỪNG
Việt Nam Thi Đàn Năm Thứ 10
Với Nhiều Nềm Tin & Hy Vọng
Ngày 09/8/2018
Minhle989
.
Chúc mừng mười năm đã tốt đẹp
Cầu mong chúc phúc mãi mãi vững bề sáng đep, khang trang...
VƯỜN XUÂN THI ĐÀN
Tôi đến thăm vườn xuân ngất ngây
Thi đàn rực rỡ chốn lầu mây
Văn chương lai láng, mơ đằm thắm
Thơ phú dạt dào, mộng đắm say
Xướng họa tâm giao, duyên ước hẹn
Mạn đàm thế sự, tình vơi đầy
Ngàn năm còn mãi trăng, hoa, rượu
Lạc thú tiêu dao với tháng ngày
10/8/2018
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách