Bác Nguyễn Tuấn Thắng kính mến!
03 bài thơ tham gia "Cùng sáng tác" (số 1) của bác đã đến với hộp thư của VNTĐ, và đã được đưa lên trang.
Mời bác xem lại 03 sáng tác ấy theo các đường dẫn dưới đây, bác hen!
1. Mừng đôi bạn trẻ
2. Đêm trăng
3. Nhớ bạn