TRANG THƠ THẤT NGÔN TỨ TUYỆT - BÙI ĐỨC THỊNH

Các điều hành viên: Người lính, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Thiết Dương, ĐÔNG PHONG, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Người lính, Lý Thu Thảo, ĐÔNG PHONG, Thiết Dương, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Người lính, Lý Thu Thảo, Thiết Dương, ĐÔNG PHONG, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Người lính, Lý Thu Thảo, ĐÔNG PHONG, Thiết Dương, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Người lính, Lý Thu Thảo, ĐÔNG PHONG, Thiết Dương

164 bài viết
DUYÊN ÚA TÀN
Ngao ngán xuân trôi vỡ mộng hờ
Dòng đời tuôn chảy chẳng như mơ
Xuân xanh lỡ dở duyên phai úa
Ngàn dặm phân ly đâu bến bờ.
7/6/2019
B
BẢY HAI THU
Bảy hai tuổi hạc lá vàng rơi
Đã trải bao năm chốn núi đồi
Nhàn tản về hưu vui bạn hữu
Say sưa thơ rượu thêm yêu đời.
4/7/2019
SẦU CHƠI VƠI
Hạ tàn thu đến lá vàng rơi
Biển nhớ cô đơn hận kiếp người
Gĩa biệt ra đi sầu chới với
Lạnh lùng sương gió hồn chơi vơi.
5/7/2019
TÌNH MÊNH MÔNG
Chuông chùa đã điểm tiếng thu không
Ríu rít cô thôn bếp lửa hồng
Khói tỏa sương chiều mây bảng lảng
Dòng sông dào dạt tình mênh mông.
6/7/2019
164 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách