KÍNH THƯA CÔ Bảo Minh Trang
Em cảm ơn cô đã vất vả bao ngày, không quản thời gian và sức khoẻ, dù khuya hoặc sớm lúc mạnh hay đau vẫn miệt mài gọt giũa uốn nắn từng vần thơ câu chữ
Em xin ghi tâm tạc dạ
Em kính chúc cô luôn an vui và dồi dào sức khoẻ ạ
Em xin kính tặng cô bài thơ thể Hát Nói,xin cô nhận nơi đây tấm lòng của em
NGƯỜI ĐƯA ĐÒ THẦM LẶNG
Trồng cây chánh nghĩa tình vô lượng
Vất vả nhưng quyết dưỡng cội ươm mầm
Tạo nhân lành quả thắm vẹn chuyên tâm
Khai đường sáng lìa mê lầm huyễn cảnh
Trí tuệ đúc rèn tăng thiện tánh
Tinh thần uốn nắn lãnh kì công
Gùi khó khăn nhuộm thắm giấc mơ hồng
Nung nhiệt huyết toả thơm nồng tứ hải
Lấy từ bi vững chãi nắm tay chèo
Đời với đạo như keo sơn một chỗ
Mạnh mẽ tiến đẩy lùi bao gian khổ
Giống tiên rồng tích tổ hướng ngàn xưa
Cơm cha cày ắt dãi nắng dầm mưa
Áo mẹ dệt dầu chỉ sưa vẫn ấm
Chữ thầy dạy lời thị phi phải ngẫm
Giúp con thuyền vượt bão thấm nhuần hơn
Gói hành trang đẹp đẽ mãi không sờn
Rạng rỡ hơn rạng rỡ hơn mộng ước cô trò
Người đang lặng lẽ đưa đò
TDP/17.6.2016
Học viên lớp thơ ĐL Biến Thể số hiệu 1