Kính mời thi nhân cùng xướng hoạ

Các điều hành viên: Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo

Sinh nhật mình

Chẳng nến không kem tủi phận mình
Cô phòng lặng lẽ vắng im thinh
Trông vân gió hát ru cành liễu
Ngắm nguyệt sương lay tẩm dáng hình
Trọn kiếp xe duyên mờ khắc vẫy
Non đời thắt nợ nhạt ngày sinh
Vô tình nhặt lại hoen màu mắt
Tự chuốt men cay ngủ cạnh đình.
Phạm Hiệp đã viết:
Sinh nhật mình

Chẳng nến không kem tủi phận mình
Cô phòng lặng lẽ vắng im thinh
Trông vân gió hát ru cành liễu
Ngắm nguyệt sương lay tẩm dáng hình
Trọn kiếp xe duyên mờ khắc vẫy
Non đời thắt nợ nhạt ngày sinh
Vô tình nhặt lại hoen màu mắt
Tự chuốt men cay ngủ cạnh đình.
CHIA SẺ
Biết được người than có một mình
Khuyên lòng ghé lại khuấy yên thinh
Nồng nàn với bạn vài ca khúc
Rạng rỡ cùng tôi mấy bức hình
Tặng giỏ lan hồng thay ý chúc
Trao phần bánh rượu nhớ ngày sinh
Xua đi nỗi xót nhiều năm trước
Dốc cạn sầu ưu thả mái đình.

Hoài Thương/29/11/2013
Hoài Thương đã viết:


CHIA SẺ

Biết được người than có một mình
Khuyên lòng ghé lại khuấy yên thinh
Nồng nàn với bạn vài ca khúc
Rạng rỡ cùng tôi mấy bức hình
Tặng giỏ lan hồng thay ý chúc
Trao phần bánh rượu nhớ ngày sinh
Xua đi nỗi xót nhiều năm trước
Dốc cạn sầu ưu thả mái đình.

Hoài Thương/29/11/2013

Sinh nhật mình

Cha xa mẹ khuất chỉ riêng mình
Khói nhẹ hương trầm cảnh lặng thinh
Mảnh ruộng khòm lưng nào điểm sắc
Bờ mương cúi mặt chẳng ra hình
Chiều về giặt tả con vừa lọt
Tối đến giăng màn vợ mới sinh
Tất bật quên luôn ngày mở mắt
Đành cam chú trọng chuyện gia đình.

Cám ơn Hoài Thương tham gia xướng họa. Chúc em cùa gia đình sức khỏe và phát tài.
KÍNH MỜI CÁC THI HỮU GẦN XA CÙNG HỌA 01 TÁC PHẨM THUẬN NGHỊCH ĐỘC HIẾM HOI CỦA THI SĨ HÀN MẶC TỬ:

CỬA SỔ ĐÊM KHUYA
(Thuận nghịch độc)

THUẬN
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dế bên đường.

NGHỊCH
Đường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững
Sóng gợn hồ in liễu thướt tha
Vương vấn nỗi thêm buồn cảnh lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa
Hàn Mặc Tử

NHỊP LỠ
(Họa nguyên vận, thuận nghịch độc)
THUẬN
Hoa mờ nước đục ảnh nhòe gương
Vắng bạn đau tình lụy khổ vương
Tha thiết giọng đàn êm vỗ biển
Dạt dào câu luyến khẽ say hương
Xa thơ trách nguyệt trông thuyền đáo (1)
Loãng rượu hờn mây khóc lệ bàng (2)
Qua bến nhớ đò thương bóng gượng
Hòa ngân khúc lỡ nhịp sai đường

NGHỊCH
Đường sai nhịp lỡ khúc ngân hòa
Gượng bóng thương đò nhớ bến qua
Bàng lệ khóc mây hờn rượu loãng
Đáo thuyền trông nguyệt trách thơ xa
Hương say khẽ luyến câu dào dạt
Biển vỗ êm đàn giọng thiết tha
Vương khổ lụy tình đau bạn vắng
Gương nhòe ảnh đục nước mờ hoa
30/11/2013
ThietDuongVan

Ghi chú:
(1) [到] đáo: (Động) về đến
(2) [滂] bàng: (Động) Chảy giàn giụa, chảy vọt ra
duong van thiet đã viết:KÍNH MỜI CÁC THI HỮU GẦN XA CÙNG HỌA 01 TÁC PHẨM THUẬN NGHỊCH ĐỘC HIẾM HOI CỦA THI SĨ HÀN MẶC TỬ:

CỬA SỔ ĐÊM KHUYA
(Thuận nghịch độc)

THUẬN
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dế bên đường.

NGHỊCH
Đường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững
Sóng gợn hồ in liễu thướt tha
Vương vấn nỗi thêm buồn cảnh lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa
Hàn Mặc Tử

NHỊP LỠ
(Họa nguyên vận, thuận nghịch độc)
THUẬN
Hoa mờ nước đục ảnh nhòe gương
Vắng bạn đau tình lụy khổ vương
Tha thiết giọng đàn êm vỗ biển
Dạt dào câu luyến khẽ say hương
Xa thơ trách nguyệt trông thuyền đáo (1)
Loãng rượu hờn mây khóc lệ bàng (2)
Qua bến nhớ đò thương bóng gượng
Hòa ngân khúc lỡ nhịp sai đường

NGHỊCH
Đường sai nhịp lỡ khúc ngân hòa
Gượng bóng thương đò nhớ bến qua
Bàng lệ khóc mây hờn rượu loãng
Đáo thuyền trông nguyệt trách thơ xa
Hương say khẽ luyến câu dào dạt
Biển vỗ êm đàn giọng thiết tha
Vương khổ lụy tình đau bạn vắng
Gương nhòe ảnh đục nước mờ hoa
30/11/2013
ThietDuongVan

Ghi chú:
(1) [到] đáo: (Động) về đến
(2) [滂] bàng: (Động) Chảy giàn giụa, chảy vọt raBÀI HOẠ

DƯỚI TRĂNG

THUẬN

Ngời ngợi sáng trong trăng tựa gương
Thắm tình mây gió quyện tơ vương
Tươi vui cảnh đẹp hoà thanh sắc
Thấm đượm men say ngát dạ hương
Trời đất rạng soi hoa biếc nụ
Giọt sương nhoà ướt lá xanh bàng
Chơi rong dạo khắp cùng thôn xóm
Cười nói tiếng vang rộn bước đường.

NGHỊCH

Đường bước rộn vang tiếng nói cười
Xóm thôn cùng khắp dạo rong chơi
Bàng xanh lá ướt nhoà sương giọt
Nụ biếc hoa soi rạng đất trời
Hương dạ ngát say men đượm thấm
Sắc thanh hoà đẹp cảnh vui tươi
Vương tơ quyện gió mây tình thắm
Gương tựa trăng trong sáng ngợi ngời.

1.12.2013
Phan Hoàng
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách