MỜI HỌA THUẬN NGHỊCH

Các điều hành viên: Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo

THI NHÂN HÀN MẶC TỬ ĐÃ ĐỂ LẠI CHO HẬU THẾ 2 TÁC PHẨM THẤT NGÔN BÁT CÚ THUẬN NGHỊCH.
KÍNH MỜI THI HỮU GẦN XA ĐAM MÊ THỂ LOẠI NÀY, CÙNG HỌA CHO VUI.

KHI HỌA, CHỈ CẦN GHI CHÚ TÊN BÀI XƯỚNG, KHÔNG CẦN TRÍCH DẪN.

BÀI 1:
CỬA SỔ ĐÊM KHUYA
(Thuận nghịch độc)
THUẬN
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dế bên đường.

NGHỊCH
Đường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững
Sóng gợn hồ in liễu thướt tha
Vương vấn nỗi thêm buồn cảnh lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa
Hàn Mặc Tử

BÀI 2
MẾN CẢNH XUÂN
THUẬN
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời,
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi,
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc,
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi.
Qua lại khách chờ sông lặng sóng,
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người.
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng,
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

NGHỊCH
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.
Hàn Mặc Tử
Hình ảnh
NHỊP LỠ
(Họa bài CỬA SỔ ĐÊM KHUYA)


THUẬN
Hoa mờ nước đục ảnh nhòe gương
Vắng bạn đau tình lụy khổ vương
Tha thiết giọng đàn êm vỗ biển
Dạt dào câu luyến khẽ say hương
Xa thơ trách nguyệt trông thuyền đáo (1)
Loãng rượu hờn mây khóc lệ bàng (2)
Qua bến nhớ đò thương bóng ngược
Hòa ngân khúc lỡ nhịp sai đường

NGHỊCH
Đường sai nhịp lỡ khúc ngân hòa
Ngược bóng thương đò nhớ bến qua
Bàng lệ khóc mây hờn rượu loãng
Đáo thuyền trông nguyệt trách thơ xa
Hương say khẽ luyến câu dào dạt
Biển vỗ êm đàn giọng thiết tha
Vương khổ lụy tình đau bạn vắng
Gương nhòe ảnh đục nước mờ hoa

30/11/2013
Thiet DuongvanGhi chú:
(1) [到] đáo: (Động) về đến
(2) [滂] bàng: (Động) Chảy giàn giụa
DƯỚI TRĂNG
(Họa bài CỬA SỔ ĐÊM KHUYA)

THUẬN
Ngời ngợi sáng trong trăng tựa gương
Thắm tình mây gió quyện tơ vương
Tươi vui cảnh đẹp hoà thanh sắc
Thấm đượm men say ngát dạ hương
Trời đất rạng soi hoa biếc nụ
Giọt sương nhoà ướt lá xanh bàng
Chơi rong dạo khắp cùng thôn xóm
Cười nói tiếng vang rộn bước đường.


NGHỊCH
Đường bước rộn vang tiếng nói cười
Xóm thôn cùng khắp dạo rong chơi
Bàng xanh lá ướt nhoà sương giọt
Nụ biếc hoa soi rạng đất trời
Hương dạ ngát say men đượm thấm
Sắc thanh hoà đẹp cảnh vui tươi
Vương tơ quyện gió mây tình thắm
Gương tựa trăng trong sáng ngợi ngời.

1.12.2013
Phan Hoàng
Hình ảnh
MỘNG CẢM
(Họa bài MẾN CẢNH XUÂN)

THUẬN
Ta nâng giấc mộng trổ tình ngời
Gửi ý theo dòng mấy cạn vơi
Hoa điểm tóc bồng mây xuống thấp
Cảnh lồng sương trắng nắng thêm tươi
Qua xuân luyến nhớ thơ về bạn
Đón tết mê say rượu quyện người
Xa cách buổi nào đông giá lạnh
Tha xong trách giận khóc rồi cười

NGHỊCH
Cười rồi khóc giận trách xong tha
Lạnh giá đông nào buổi cách xa
Người quyện rượu say mê tết đón
Bạn về thơ nhớ luyến xuân qua
Tươi thêm nắng trắng sương lồng cảnh
Thấp xuống mây bồng tóc điểm hoa
Vơi cạn mấy dòng theo ý gửi
Ngời tình trổ mộng giấc nâng ta.


03/12/2013
Thiet Duongvan
Hình ảnh

Nhân dịp năm hết, tết gần đến. Kính mời thi hữu gần xa, có hứng thú với thể thơ thuận nghịch, cùng họa bài thuận nghịch về mùa xuân, để thêm nhiều hương vị đón năm mới Hình ảnhBẾN MƠ

(Thuận nghịch độc)
THUẬN
Này sông nhớ nguyệt ngắm sương mờ
Én rợp trời mây bóng lững lờ
Ngây ngất điệu tình mê khúc nhạc
Dạt dào hương ái khỏa hồn thơ
Đầy vơi rượu tết mùa trông đợi
Rực thắm hoa xuân tuổi ngóng chờ
Say đắm chuyến thuyền vui gót dạo
Ngày đêm thỏa hát vọng đôi bờ


NGHỊCH
Bờ đôi vọng hát thỏa đêm ngày
Dạo gót vui thuyền chuyến đắm say
Chờ ngóng tuổi xuân hoa thắm rực
Đợi trông mùa tết rượu vơi đầy
Thơ hồn khỏa ái hương dào dạt
Nhạc khúc mê tình điệu ngất ngây
Lờ lững bóng mây trời rợp én
Mờ sương ngắm nguyệt nhớ sông này
Hình ảnh Hình ảnh


10/12/2013
Thiet Duongvan
duong van thiet đã viết:Hình ảnh

Nhân dịp năm hết, tết gần đến. Kính mời thi hữu gần xa, có hứng thú với thể thơ thuận nghịch, cùng họa bài thuận nghịch về mùa xuân, để thêm nhiều hương vị đón năm mới Hình ảnhBẾN MƠ

(Thuận nghịch độc)
THUẬN
Này sông nhớ nguyệt ngắm sương mờ
Én rợp trời mây bóng lững lờ
Ngây ngất điệu tình mê khúc nhạc
Dạt dào hương ái khỏa hồn thơ
Đầy vơi rượu tết mùa trông đợi
Rực thắm hoa xuân tuổi ngóng chờ
Say đắm chuyến thuyền vui gót dạo
Ngày đêm thỏa hát vọng đôi bờ


NGHỊCH
Bờ đôi vọng hát thỏa đêm ngày
Dạo gót vui thuyền chuyến đắm say
Chờ ngóng tuổi xuân hoa thắm rực
Đợi trông mùa tết rượu vơi đầy
Thơ hồn khỏa ái hương dào dạt
Nhạc khúc mê tình điệu ngất ngây
Lờ lững bóng mây trời rợp én
Mờ sương ngắm nguyệt nhớ sông này
Hình ảnh Hình ảnh


10/12/2013
Thiet Duongvan

Trăng kỷ niệm
(Họa nương vận)
(Xuôi)
Này trăng rực sáng chiếu đêm mờ
Sóng ập buồn giăng khói lượn lờ
Ngây trí phủ đời choàng tĩnh mộng
Ấm lòng lưu sắc gợi thanh thơ
Đầy thương cảnh vắng hờn tâm tủi
Trĩu nhớ đường xa vợi bước chờ
Say cảm luyến mơ bồi thắt dạ
Ngày trông đợi mãi nối duyên bờ.
(Ngược)
Bờ duyên nối mãi đợi trông ngày
Dạ thắt bồi mơ luyến cảm say
Chờ bước vợi xa đường nhớ trĩu
Tủi tâm hờn vắng cảnh thương đầy
Thơ thanh gợi sắc lưu lòng lạnh
Mộng tĩnh choàng đời phủ trí ngây
Lờ lượn khói giăng buồn ập sóng
Mờ đêm chiếu sáng ánh trăng này.
10-12-2013
Bảo Minh Trang
Hình ảnh
Này Em

Này em xuân đẹp cảnh trăng mờ
Ngóng đợi tin ai lững với lờ
Ngây dạ khiến hoài xây mối chỉ
Đẹp đời nên mãi viết tình thơ
Đầy tim ấm nắng in hình nhớ
Thắm nụ xinh hoa nở lối chờ
Say uống rượu mời ly mật ngọt
Ngày ơi rộn nổ pháo vang bờ

Bờ vang pháo nổ rộn ơi ngày
Ngọt mật ly mời rượu uống say
Chờ lối nở hoa xinh nụ thắm
Nhớ hình in nắng ấm tim đầy
Thơ tình viết mãi nên đời đẹp
Chỉ mối xây hoài khiến dạ ngây
Lờ với lững ai tin đợi ngóng
Mờ trăng cảnh đẹp xuân em này

Thanh Huy
Cửa sổ đêm Xuân …
(Hoạ bài cửa sổ đêm khuya của Hàn Mặc Tử)
(Xuôi)
Hoa Xuân sắc tím thẩm đài gương
Thổ quốc an lành mộng đế vương
Tha thiết giọng sầu quyên luyến nhạc
Xuyến xao tâm giới cảnh nồng hương
Xa xa vọng tiếng trầm cung Nguyệt
Ảo ảo huyền đăng tịch tộc Bàng
Qua cuộc chiến chinh hồi trống giục
Hoà chan lạc ái hảo gia đường

(Ngược)
Đường gia hảo ái lạc chan hoà
Giục trống hồi chinh chiến cuộc qua
Bàng tộc tịch đăng huyền ảo ảo
Nguyệt cung trầm tiếng vọng xa xa
Hương nồng cảnh giới tâm xao xuyến
Nhạc luyến quyên sầu giọng thiết tha
Vương đế mộng lành an quốc thổ
Gương đài thẩm tím sắc Xuân hoa

Hai Khòm
Bóng Hạ ...
(Hoạ bài Mến cảnh xuân)
(Xuôi)
Ta nhìn Hạ lộng bóng ngời ngời
Cánh xoã sen đầm nước cạn vơi
Hoa cúc lạc trần hương thắm đượm
Bướm tiên mơ giới sắc xinh tươi
Qua đi lạnh vắng Xuân đùa nắng
Đến hẹn mừng vui Hạ cợt người
Xa thoảng gió lồng thơ ý nhạc
Tha nhân kỷ vọng tiếng reo cười

(Ngược)
Cười reo tiếng vọng kỷ nhân tha
Nhạc ý thơ lồng gió thoảng xa
Người cợt Hạ vui mừng hẹn đến
Nắng đùa Xuân vắng lạnh đi qua
Tươi xinh sắc giới mơ tiên bướm
Đượm thắm hương trần lạc cúc hoa
Vơi cạn nước đầm sen xoã cánh
Ngời ngời bóng lộng Hạ nhìn ta

Hai Khòm
Chiều xuân
(Họa bài Cửa sổ đêm khuya)

Hoa màu thắm đỏ ửng hồ gương
Gió lộng mây chiều nắng mãi vương
Tha sự vấn lòng tơ rối chỉ
Tịnh hồn trau ý nụ gìn hương
Xa vời bóng hợp tan bình thuỷ
Đuối lả nhàn rơi rụng vũ bàng
Qua vội ước thề câu nhớ gởi
Hoà duyên khúc nhạc trỗi xuân đường

Đường xuân trỗi nhạc khúc duyên hoà
Gởi nhớ câu thề ước vội qua
Bàng vũ rụng rơi nhàn lả đuối
Thuỷ bình tan hợp bóng vời xa
Hương gìn nụ ý trau hồn tịnh
Chỉ rối tơ lòng vấn sự tha
Vương mãi nắng chiều mây lộng gió
Gương hồ ửng đỏ thắm màu hoa

Chín Xi
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách