Xướng -họa mừng họp mặt Xuân Giáp Ngọ

Các điều hành viên: Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo

Hình ảnh
Những cánh hoa sen
(Ngđt, bát láy, Thủ vĩ ngâm, nhất vận)
....
Êm đềm phát triển mạch đường thơ
Hiệp vẽ dòng nghiêm óng ả bờ
Nghĩa đượm quê nghèo tha thiết nở
Ân nồng lối nhỏ rộn ràng mơ
Trang đời hóm hỉnh bừng hoa rộ
Giấc mộng trầm ngâm điểm noãn chờ
Lặng lẽ thương nhiều tuy cách trở
Êm đềm phát triển mạch đường thơ
11/02/14
Những cánh hoa sen
(Họa y đề)
Lựa chữ khai vần gởi gắm thơ
Nguồn thương hiển hiện phủ tươi bờ
Ân cần nhắn bạn trang * lòng mở
Rộn rã trao đời tỏ ý mơ
Khải phát tâm hồn êm ả chở
Tường minh nghĩa lý thiết tha chờ
Quây quần hảo hiệp nghiêm dòng nhớ
Lựa chữ khai vần gởi gắm thơ
13-2-2014
Bảo Minh Trang
* là động từ
XUÂN HỌP MẶT
(Nhất vận-NDT-bát láy-thủ vĩ ngâm)
Bốn phương họp buổi đầu xuân
Anh hùng thục nữ rạng ngần như tranh.
......
Hay mình rộn rã thiết dòng thơ?
Ấp ủ niềm thương hiệp nghĩa bờ
Lặng lẽ tâm mừng nung ý ở
Âm thầm dạ phát nẩy tình mơ
Nghìn trang kỷ niệm tưng bừng nhớ
Vạn chuỗi thời gian hớn hở chờ
Hỏi ấy nghiêm lòng vui gặp gỡ
Hay mình rộn rã thiết dòng thơ ?!
Hoài Thương: 13/02/2014
Những cánh hoa sen
(Họa Bát láy, Thủ vĩ ngâm, nhất vận)
Rạo rực trong lòng nhớ bạn thơ
Từng trang bát ngát sóng xa bờ
Ngày thương bẽn lẽn như hoa nở
Tháng đợi êm đềm tựa ý mơ
Thắm thiết đồng tâm mùa búp rộ
Tinh tươm hiệp sức lứa măng chờ
Tôn nghiêm để phát hoài trăn trở
Rạo rực trong lòng nhớ bạn thơ

Cao Nghiêm
15/02/2014

Hình ảnh
posting.php?mode=edit&f=138&p=31120
Bảo Minh Trang đã viết:
XUÂN THI ĐÀN
( Bát láy, thủ vĩ ngâm, nhất vận)
Xuân về rạo rực tứ thơ ca
Hiệp ý trang nghiêm nắng mặn mà
Gió gọi ong vờn ngơ ngẩn quả
Mây cài bướm lượn thẫn thờ hoa
Thương ngày gặp mặt tình rôm rả
Nhớ buổi chia tay nghĩa đậm đà
Phát biểu đôi lời tha thiết quá
Xuân về rạo rực tứ thơ ca
Cao Nghiêm
16/02/2014
[/quote]
THI ĐÀN MỪNG XUÂN
(Thủ vĩ ngâm, nhất vận, điệp từ láy)
Thi Đàn nhộn nhịp trỗi lời ca
Phát triển thơ văn ấm mượt mà
Nhớ điểm trang tình xinh xắn lá
Thương bồi chữ nghĩa rộn ràng hoa
Nồng nàn ý sáng hoài êm ả
Thắm thiết từ hay mãi đượm đà
Hảo hiệp âm thầm nghiêm túc cả
Thi Đàn nhộn nhịp trỗi lời ca.
17 -2-2014
Bảo Minh Trang

[/quote]


XUÂN THI ĐÀN

(Tập danh, Bát láy, thủ vĩ ngâm, nhất vận)
Nồng nàn phát biểu đỗi hùng ca
Thắm thiết bên nhau khó tả mà
Mãi nhớ môi hồng tươi tắn quả
Hoài thương mắt biếc ngọt ngào hoa
Tình thơ kính cẩn luôn vồn vã
Nghĩa bạn nghiêm trang rất đậm đà
Khắng khít bao phương đồng hiệp cả
Nồng nàn phát biểu đỗi hùng ca.
HIỆP TÌNH THƠ
(họa y đề)

Bồi hồi nhớ buổi hiệp đường ca
Thắm thiết trang thương phát triển mà
Ngẫm mãi thơ tình tim tím quả
Ru hoài điệu lý ngất ngây hoa
Nồng nàn mấy chén hồn thư thả
Háo hức vài ly ý đậm đà
Nghĩ lại nghiêm lòng lưu luyến quá
Bồi hồi nhớ buổi hiệp đường ca
Hoai Thương: 17/02/2014
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách