Kính mời quý thi hữu xướng họa

Các điều hành viên: Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo, Nguyễn Văn Thái, Lý Thu Thảo

Tơ tình
Trăng thanh gió lộng bên thềm
Cành hoa điểm trắng dịu êm cõi lòng
Băng trinh lấp lánh mơ hồng
Nâng đôi cánh nhỏ lướt dòng sương sa!!!
Lữ khách đã viết:
Tơ tình
Trăng thanh gió lộng bên thềm
Cành hoa điểm trắng dịu êm cõi lòng
Băng trinh lấp lánh mơ hồng
Nâng đôi cánh nhỏ lướt dòng sương sa!!!

TƠ VƯƠNG
Vàng rơi mấy lá ngoài thềm
Nhìn trăng vằng vặc,người thêm đau lòng!
Xa xa thấp thoáng hoa hồng
Bao nhiêu lá rụng bấy dòng lệ sa...!
ThiNang
ThiNang đã viết:

Tơ lòng
Trăng treo dải lụa sân thềm
Phất phơ sợi nhớ ấm êm tơ lòng
Nào hay gió chuyển sắc hồng
Mưa bay xối xả tuôn dòng châu sa!
06.08.12
Phạm Hiệp đã viết:
Tơ tưởng
Quỳnh hương phảng phất ven thềm
Sương rơi lác đác ta thêm mủi lòng
Sao xanh nhả sợi tơ hồng
Duyên phần đã định nhuộm dòng tuyết sa
16.08.12
Lữ khách đã viết:
Tơ tình
Trăng thanh gió lộng bên thềm
Cành hoa điểm trắng dịu êm cõi lòng
Băng trinh lấp lánh mơ hồng
Nâng đôi cánh nhỏ lướt dòng sương sa!!!
TÌNH
Giọt tình rơi đọng trước thềm
tình lấp lánh buột êm cõi lòng
Hương tình len giấc mơ hồng
Bóng tình thấp thoáng giữa vòng mơ sa !
kimsongiang đã viết:
TÌNH
Giọt tình rơi đọng trước thềm
tình lấp lánh buột êm cõi lòng
Hương tình len giấc mơ hồng
Bóng tình thấp thoáng giữa vòng mơ sa !
TƠ TẰM

Canh khuya bóng liễu rủ thềm
Nhớ ngày Thu ấy mà thêm xót lòng
Người đi yên phận má hồng
Người về thật khó ngăn dòng lệ sa!

BXP 4.9.12
Tơ tình
Trăng thanh gió lộng bên thềm
Cành hoa điểm trắng dịu êm cõi lòng
Băng trinh lấp lánh mơ hồng
Nâng đôi cánh nhỏ lướt dòng sương sa!!!
Lữ Khách

TƠ VƯƠNG
Vàng rơi mấy lá ngoài thềm
Nhìn trăng vằng vặc,người thêm đau lòng!
Xa xa thấp thoáng hoa hồng
Bao nhiêu lá rụng bấy dòng lệ sa...!
ThiNang

Tơ lòng
Trăng treo dải lụa sân thềm
Phất phơ sợi nhớ ấm êm tơ lòng
Nào hay gió chuyển sắc hồng
Mưa bay xối xả tuôn dòng châu sa!
06.08.12
Phạm Hiệp

Tơ tưởng
Quỳnh hương phảng phất ven thềm
Sương rơi lác đác ta thêm mủi lòng
Sao xanh nhả sợi tơ hồng
Duyên phần đã định nhuộm dòng tuyết sa
16.08.12

Thanh Yến

TÌNH
Giọt tình rơi đọng trước thềm
tình lấp lánh buột êm cõi lòng
Hương tình len giấc mơ hồng
Bóng tình thấp thoáng giữa vòng mơ sa !

Kimsongiang

TƠ TẰM

Canh khuya bóng liễu rủ thềm
Nhớ ngày Thu ấy mà thêm xót lòng
Người đi yên phận má hồng
Người về thật khó ngăn dòng lệ sa!

BXP 4.9.12

Trân trọng cám ơn quý thi hữu đã nhiệt tình tham gia đối họa.
Rất mong nhận được thêmnhiều tác phẩm để tô điểm vườn hoa vnthidan.eazy.
Kính chúc sức khỏe thành công và hạnh phúc.
Kính


ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách