.
Hình ảnh

Bài Xướng
.
30/9/2018 (Ký Ức)
MỘT THỜI CHINH CHIẾN
Lăm mươi năm ấy đã trôi qua
Tạm biệt quê hương với mẹ già
Bính Ngọ lên đường đi đánh My
Mậu thân đỏ lửa trí xông pha
Chiến trường Quảng Trị nơi Cam Lộ
Điện tử hàng rào McNamara
Lăm chục cộng hai năm số lẻ
Ấy mà ngỡ tưởng mới hôn qua
Ngày 30/9/2018
Levanm45
.
Bài Họa
.
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Giơ tay tính đốt chuỗi ngày qua
Lúc ấy chia tay với mẹ già
Vai khoác ba lô đi đánh Mỹ
Súng trường trước ngực khí xông pha
Quảng Trị chiến trường đầy khói lửa
Hàng rào chiến lược đã bung ra
Đã lăm mươi cộng hai năm lẻ
Thời gan ngẫm tưởng mới hôm qua
Ngày 01/10/2018
NguyenTxuan429
.