Mời họa nối vần lục bát

Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh

8000 bài viết
Hợp duyên tơ tóc mộng huyền
Trăm năm tình ấy Thuyền Quyên-Anh Hùng
    Anh hùng  hào kiệt Quang Trung
Khắp nơi biết đến và cùng nhớ tên 
Nhớ tên người ấy là Hiền
Hình như nghe cũng là Hiên hay là
ĐỨC VĂN đã viết: Nhớ tên người ấy là Hiền
Hình như nghe cũng là Hiên hay là

Hay là mình uống nước trà
Nói vài ba chuyện chờ bà mối mai?
     Mối mai  cũng chờ dài dài
Có khi duyên nợ một ngày là xong
Là xong cho nhẹ cái lòng
Chẳng ai tơ tưởng hay mong nhớ gì
Nhớ gì cái loại bỏ đi
Yêu dăm ba đứa còn gì là ngon
Là ngon chẳng chút nào còn
Lục nồi vét mãi. Ồ son tí tình
Là ngon lúc gái một con
Nay đâu còn giòn bà lão sáu mươi
Sáu mươi nhìn thấy còn tươi
Cứ son phấn đủ, vẫn người hoàng hoa
8000 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách