Mời tiếp vần thơ Song Tứ Bát

Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh

1661 bài viết
Nói nghe mà khiếp
Giao thiệp nên tươi
Cùng nhoẻn môi cười, vui chơi tán gẫu
Cô em xứ nẫu
Cứ dẩu môi cười
Nhìn em rất tươi, ai người chẳng mến
Anh thật như đếm
Hãy đến mà xem
Nếu em có thèm, hãy đem ra thử !
Tình say ứ ự
Sao nhử vậy ta
Chuyện vốn thật là, đừng xa nhau thế
Nghĩa tình dâu, bể
Chẳng thể cách xa
Chồng em có nhà, nên ta đành chịu
Cái lý bận bịu
Sao níu nổi nhau
Vẫn cố làm màu, ngày sau đừng gặp
Cái bọn ăn cắp 
Chả tha một ai
Nếu thiếu tiền sài, lai rai " HAI NGÓN "
Quẻ xăm xóc ngón
Muốn chọn đúng sai
Cúi rạp hai vai, rồi dài miệng khấn
Mặt nhiều mụn mẩn
Là dị ứng da
Chớ nghe người ta, tay chà khi ngứa 
Hắn thật là bựa
Cùng lứa còn chê
Này đây "bề bề", thích mê thì lấy
1661 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách