Viết tiếp vui cười

Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh

6531 bài viết
Chuyện xưa y hệt bạo tàn
Dân gian truyền lại lan man, rùng rợn
     Có khi họ giỡn  cho vui !
Cũng như thời mình chọc cười vậy đó !
Chuyện này là , chị ơi!
Làm tình, làm tội mỗi nơi mỗi khác
      Cũng là kiếm chác  chút thôi
Thời nào cũng thế em ơi có biết ?
Nào ai phân BIỆT trắng đen
Cán cân để đó mà đèn thì TẮT
      Có khi ngoài mặt  tươi cười
Sau lưng lại khác là người nào hỉ ?
Ra vườn hái BÍ nấu canh
Mua cân tôm với củ hành NGON LẮM
trèo cao để ngắm được trời 
nhìn xuống để biết rõ người hãy nói! 
Giao lưu học hỏi được nhiều
Gặp nhau mới hiểu mọi điều sâu lắng
       Nấu canh rau đắng mát lòng
Kho thêm mớ cá lòng tong bá chấy !
6531 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách