LỤC BÁT ĐỊNH NGHĨA MỘT VẤN ĐỀ

Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh

1404 bài viết
TÌNH YÊU đừng chắp cánh bay
Nếu không có ngày sẽ bị ngã đau
      Tình yêu là một trái đào
Sắc màu ngon ngọt cắn vào chát chua 
nếu yêu là một cuộc đua 
kẻ thắng thì ít, người thua thì nhiều 
hj :grin:
      Tình yêu đừng có làm liều !
Trên đời còn có rất nhiều mỹ nhân
Yêu nhau xa cùng nên gần
Ghét nhau kề vách liền sân chẳng nhìn
      Tình yêu là một hành trình
Phải chung một cặp , một mình lẻ loi !
tình yêu là bóng trăng soi 
nếu sờ hiện vật,  sẽ trôi đi mất 
hjhjhj 
        Tình yêu là một chất keo
 Gặp đâu dính đó lỡ nghèo khó buông !
TÌNH YÊU cha mẹ khó buông
TINH YÊU chồng vợ tròn vuông trọn đời
      Tình yêu hay đổ thừa trời
Thực ra cũng chỉ do người mà thôi !
1404 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách