NGHIÊNG- Mời tiếp vần

Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh

1200 bài viết
Đêm thu nghiêng giấc nồng say
Nghiêng bầu tâm sự, bàn tay ấm nồng
Sông quê nghiêng nước xuống đồng
Cho mùa lúa chín nghiêng bông lúa vàng.
Dốc nghiêng thì khỏi phải bàn
Lời nghiêng khéo lựa cố san mà bày
Còn nghiêng về chốn lầu mây
Chỉ thơ mới đủ nghiêng này thế thôi
Vui với bác Phan Hoàng 
.
Bác Phan đã có nghiêng rồi
Thơ vui lại có đôi lời nghiêng trao
Mừng cho nghiêng cứ rào rào
Nhưng đừng nghiêng quá ngã vào lòng nhau
Nghiêng cổng trước, rào cổng sau
Nghiêng mà vui thế còn lâu mới buồn
Nghiêng nào ta cũng sang luôn
Cùng say nghiêng ngả xe luồn tình vui
Lòng nghiêng luống những bùi ngùi
Bác Hoàng nghiêng vậy , em chui nghiêng  nào 
Duy Hạnh nghiêng lời vẫy chào
Đức Văn nghiêng chốn lầu cao thơ vào 
Có người nghiêng ngả là sao
Có người mải cố nghiêng vào dắt dây
Có người nghiêng vẻ ta đây
Có người nghiêng mãi tỏ bầy nghiệp oan
Anh nói nghiêng ngửa cũng chiều
Nhưng nghiêng vẫn thích,  là điều ước ao
Đang nghiêng mà bị mưa rào
Thế là hai đứa chạy vào nhà ... nghiêng
Nhà chao. Động đất nghiêng rồi
Cây nghiêng tuột dốc. Cuốn trôi. Giật mình
Rối bời nước chảy nghiêng kinh
Trời long đất lở cực hình. Nghiêng đâu
Cô gái nghiêng cổ gội đầu
Nghiêng tai tóc rủ làm sầu lòng ai
Ngoài đường nghiêng ngó con trai
Thái độ nháo nhác mắt dài liếc nghiêng
Nghiêng như chó gặp củ riềng
Nghiêng như chai cạn than phiền rượu khô
Nghiêng như em lạnh tình cô
Nghiêng như anh gặp, say vồ lấy em
1200 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách