Mời họa nối vần lục bát

Các điều hành viên: Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, trần duy hạnh, Hải Âu, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh, Cao Nghiêm, Sơn Ca, Lý Thu Thảo, Hải Âu, trần duy hạnh

8473 bài viết
01
Thi Đàn sum tụ một nhà
Thương yêu gắn bó ấy mà thấy vui
02
Thấy vui quá Tâm ghé chơi
Hổng biết tiếp lời luật lệ răng đây
03
Răng đây còn có bạn hiền
Mấy câu vui vẻ nối liền bạn thơ
Minh Tâm dùng từ "răng" khó viết ghê.
.
04,
Bạn thơ đang mộng , đang mơ
gặp trang Hoa Tím bất ngờ thăng hoa
Thăng hoa lên tận nóc nhà
Đụng ầm rớt xuống Thân la quá chừng
Chạy.....
.
Quá chừng cay món mứt gừng
mới ăn một miếng phừng phừng , tía tai
Tía tai thì để ngày mai
Trời mưa lạnh quá lai rai đỡ buồn
08
Đỡ buồn rồi lại cười khuây
Nâng ly uống cạn chén này mời ai
09
Mời ai trà ướp hoa nhài
Cho mềm tay bút họa vài câu thơ
.
Câu thơ có lúc hững hờ
làm cho người đọc ngẩn ngơ , rối bời
8473 bài viết
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách