Cuộc sống của con người đương nhiên là khổ đau.Nhưng nếu bạn nghĩ nó là bình thường thì nó cũng là bình thường thôi !Kinh Hoa Nghiêm :"Nếu người muốn biết được,Ba đời tất cả Phật.Nên quán pháp giới tánh,Tất cả do tâm tạo."