CHƯA ĐÚNG QUY TRÌNH !
( Chuyện vui của Duy Hạnh Trần
Nghe báo cáo cảnh tắc đường ở một nước Nam nhỏ bé trên trái đất , tình hình rất căng thẳng lắm rồi . Các quan lại tấu với Ngọc Hoàng cho biện pháp xử lý vì Triều đình dưới đã chịu bó tay.
Ngọc Hoàng liền vén mây nhìn xuống thị sát cảnh giao thông, hồi lâu ngoảnh sang cận thần hỏi :
- “ Sao ta không thấy học sinh Mầm non hay Tiểu học đi trên đường ? “ .
Táo Giao thông trả lời :
- “ Bẩm ! Thần theo dõi hàng ngày thì thần thấy những đối tượng ấy được người nhà đưa đi học từ mờ sáng rồi . Chúng được học Bán Trú – Cả ngày ở trường , tối mịt mới được đón về . Đang chờ có đề nghị ... thì Nhà trường có thể tổ chức ăn, nghỉ qua đêm luôn . “
Ngọc Hoàng gật gù, gật gù hồi lâu , bất chợt giơ tay phán rằng :
- “ Ta nghĩ ra rồi ... Hãy lệnh cho Vua quan nước Nam thực hiện ngay :
1/ Người làm Công sở thì ở bán trú , người làm Doanh nghiệp thì xếp bán trú cho công nhân... còn đám học sinh mọi cấp học cũng cho bán trú luôn thể .
2/ Đối với những người đi khám bệnh, đi chợ , đi siêu thị hay dạo chơi công viên ... Tức là cái loại dân không đi làm thì đều giữ lại bán trú . Ai đi đâu , làm gì đều phải vào bán trú hết . Bố trí cho ăn trưa đồng loạt , đến tối thả cho về các nhà của họ . Chắc chắn tắc đường sẽ hết .
Các quan nghe xong toát mồ hôi nhìn nhau ... rồi xin phép về thực hiện.
Nhưng do lệnh Ngọc Hoàng ban hành trong lúc hứng chí, chưa đưa ra bàn bạc trong Triều đình ... vậy là chưa đúng quy trình ban hành văn bản của Nhà trời ...thế nên Kế hoạch này đến nay vẫn chưa được Hạ giới thực hiện .
Cảnh tắc đường ở nước Nam do vậy hiện nay vẫn còn là vấn nạn chưa có hồi kết và các quan lại nước Nam đều thống nhất không báo cáo lên Trời nữa , coi như mọi việc đã được giải quyết ... vì sợ lại được nhận những quyết định Trời ơi đất hỡi để rồi cuối năm chả biết quy trách nhiệm cho ai !
( Ngày cuối 31 tháng 7/2019 )