.
> Nguồn 1
> Nguồn 2


Bài Xướng:

XUÂN NÀY EM SANG SÔNG

Cánh én đưa tin pháo rượu hồng
Vui buồn lẫn lộn giữa chiều đông
Thuyền đi hớn hở dòng người tiễn
Bến ở nôn nao ánh nguyệt lồng
Lễ nghĩa đong đầy duyên chẳng toại
Ân tình chất chứa nợ hoài không
Mầm yêu nụ nhớ chìm sương lạnh
Cánh én đưa tin pháo rượu hồng

Phạm HiệpBài Họa:

ĐI LỄ CHÙA

Bình minh thức dậy nắng tươi hồng
Nhộn nhịp đoàn người đi lễ đông
Núi biếc mênh mang mây gió cuốn
Chùa cao nghi ngút khói hương lồng
Tĩnh tâm bái Phật cầu ân đức
Tự nguyện tu thiền niệm "sắc không"
Giữa chốn linh thiêng lòng hướng thiện
Bình minh thức dậy nắng tươi hồng.

Phan Hoàng