> Nguồn 1
> Nguồn 2


Bài xướng:

TÌNH MẸ

Bồi hồi nhớ lại chiếc đò ngang
Vất vả gian lao lướt dặm đàng.
Gió giũ bao mùa không hoảng hốt,
Mưa vần mấy độ chẳng hoang mang.
Xuân qua sắc rũ lòng thanh thản
Hạ đến hương phai dạ rỡ ràng.
Chịu cảnh ba đào vì nợ nước
Dâng đời tiếng hát mãi ngân vang

Phạm Hiệp
Bài họa:

TÌNH CHA

Một thuở can trường bước dọc ngang
Chăm lo toàn vẹn cả đôi đàng
Tình nhà năm tháng hai vai gánh
Nợ nước đêm ngày một dạ mang
Dũng cảm xua tan màn khói phủ
Hiên ngang gỡ sạch mối dây ràng
Hiến dâng tâm huyết vì dân nước
Công trạng lưu đời thật vẻ vang

20.10.2012
Phan Hoàng