.
> Nguồn


NẺO ĐƯỜNG THI CA
(Liên hoàn thuận nghịch vận)

Hình ảnh

ĐẦY VƠI MIỀN KÝ ỨC

1
Sông dài bể rộng sóng chồm nhanh
Bão giật mây tuôn khuất dáng thành
Lặng lẻ bên dòng cầu mộng thắm
Bồi hồi giữa bến nhớ tình xanh
Đường xưa diệu vợi mưa sương phủ
Nẻo mới mù khơi gió bụi hành
Kỉ niệm đầy vơi miền kí ức
Tim sầu lữ thứ vọng trường canh

2
Tim sầu lữ thứ vọng trường canh
Dõi ánh sao đêm bước độc hành
Kỉ niệm đua về bao sắc thắm
Thời gian đánh vật những ngày xanh
Sông sâu bể lớn soi tâm thiện
Vực thẳm non cao chứng ý thành
Giữa buổi kim tiền gìn bản tính
Ưu phiền trỗi dậy vụt trôi nhanh

3
Ưu phiền trỗi dậy vụt trôi nhanh
Nỗi nhớ cuồng quay giữa thị thành
Tánh bạn chân tình nên nghĩa thắm
Lòng người cởi mở vọng trời xanh
Đê mê luyện chữ dồn tâm học
Rộn rã rèn câu dốc sức hành
Luyến mến ân nồng duyên hạnh ngộ
Khơi hồng ý nguyện suốt thâu canh.

17.12.2012
Phạm Hiệp


Hình ảnh
> Nguồn


CHỈ LÀ MƠ THÔI
(Liên hoàn thuận nghịch vận)

Hình ảnh

Nắng sớm mưa chiều đã lướt nhanh
Mà cơn mộng ấy vẫn chưa thành
Còng lưng mẹ đợi giàn hoa thắm
Trĩu mắt ba chờ đám mạ xanh
Sách vở tròn nơi khuya sớm gặm
Tương lai chậm ngõ áo cơm hành
Từng đêm dỗ ngọt lời mơ ước
Giấc ngủ quên về trống điểm canh

Giấc ngủ quên về trống điểm canh
Trăng khuya lặng ngóng khúc quân hành
Vừa hôm dạo phố quàng khăn đỏ
Đã buổi lên đường khoác áo xanh
Mắt mẹ buồn trông – e nhút nhát
Lời ba khẽ dặn – sống chân thành
Xe qua xóm ấy người em nhỏ
Chẳng kịp câu chào đã phóng nhanh

Chẳng kịp câu chào đã phóng nhanh
Người ơi đợi nhé sớm mai thành
Tầm xuân chớm nụ tươi màu biếc
Dâm bụt giăng hàng mượt sắc xanh
Chiếc nhẫn trao tay đời gửi gắm
Buồng cau dạm ngõ bước song hành
Ô hay ước vọng chưa tròn giấc
Tiếng mõ đêm trường giục giã canh

18/12/2012
Viên Mãn


Hình ảnh