Tuyển chọn Thơ TNBC XH - kỳ 4

Thành viên không đăng bài ở chuyên mục này

Các điều hành viên: Biên tập viên, Biên tập viên, Biên tập viên, Biên tập viên, Biên tập viên

> Nguồn
(NIỀM TIN CỦA ĐẢNG)


Hình ảnh

(Bài xướng)

Chiến dịch mùa xuân đã tỏ tường
Con hùng cháu lạc trấn biên cương
Đây nhìn kỷ niệm màu nhân chứng
Đó giữ tình yêu bạn súng trường
Một thuở tề gia bền hậu tuyến
Đôi thời kháng địch vững tiền phương
Còn vang bốn biển lòng kiêu hãnh
Ý chí người Nam* há phải thường


Tình yêu nước Việt quả phi thường
Đuổi Mỹ xua Tàu giữa bốn phương
Khí dũng người đi nồng chiến trận
Hồn trung máu nhuộm đỏ sa trường
Không phiền cực khổ hoài tâm tĩnh
Chẳng trọng an nhàn mãi chí cương
Độc lập muôn năm lời của đảng
Niềm tin bất diệt mấy ai tường

P/s: * Nước Việt Nam

20-3-15
Chức Nữ
(Lâm Đồng)

Hình ảnh

R-PH

> Nguồn
(DÂN TIN YÊU ĐẢNG)


Hình ảnh

(Bài họa)

Nhân dân toàn quốc đã am tường
Đảng nguyện trung thành giữ kỷ cương
Kiến thiết khang trang miền hậu cứ
Hy sinh dũng cảm chốn sa trường
Giang sơn thống nhất vui muôn nẻo
Tổ quốc phú cường đẹp mọi phương
Đất nước mạnh giàu là lý tưởng
Làm nên sự nghiệp chẳng bình thường.

Đảng dựa vào dân ấy lẽ thường
Kết đoàn lực lượng của muôn phương
Nông dân thắng lợi nơi điền dã
Bộ đội thành công ở chiến trường
Gìn giữ biển trời vùng hải đảo
Canh phòng rừng núi chốn biên cương
Niềm tin vững chắc như bàn thạch
Tổ quốc ngàn năm được cát tường.

Phan Hoàng
(Phú Thọ)

Hình ảnh

R-PH


> Nguồn
(Ý ĐẢNG LÒNG DÂN)


Hình ảnh

(Bài họa Thơ ĐL TNBC số 4)

Ngày ta thắng địch đã minh tường
Hiện rõ con người giữ kỉ cương
Ý Đảng bền tâm gìn đất nước
Lòng dân vững dạ xuống sa trường
Còn in những cảnh nơi tiền tuyến
Vẫn gợi bao điều chốn hậu phương
Vọng đến năm châu càng hãnh diện
Ngàn năm lịch sử chớ coi thường .

Nước Việt dùng quân chẳng phải thường
Kiên trì đuổi giặc hết từng phương
Bài ca chiến thắng loang đầu ngỏ
Bản nhạc thành công phủ mái trường
Rực rỡ cờ hoa đầy kỷ niệm
Tưng bừng điệu múa kín biên cương
Nhờ ơn chỉ dẫn theo lời Bác
Giải phóng lừng danh mấy kẻ tường.

21-4-2017
Văn Báu
(Hà Nội)


Hình ảnh

R-PH


ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách