Tuyển chọn Thơ TNBC XH - kỳ 5

Thành viên không đăng bài ở chuyên mục này

Các điều hành viên: Biên tập viên, Biên tập viên, Biên tập viên, Biên tập viên, Biên tập viên

> Nguồn
(THIÊN TÀI VÕ NGUYÊN GIÁP)


Hình ảnh

( Đường luật bốn vận - Bài xướng)

Thiên tài Võ thánh vang trời biển
Đức độ Văn thần dậy núi sông
Bốn cõi lừng danh nòi giống Việt
Năm châu vọng tiếng cháu con Hồng
Công hàm một bức yên vùng Bắc
Chiến thuật mươi bài ổn mạn Đông
Kiệt xuất toàn năng mà giản dị
Nghìn thu Đại tướng hóa Tiên Rồng.

06/10/2013
Sĩ Đoan
(TP. Hồ Chí Minh)


Hình ảnh

R-PVN


> Nguồn
(ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP)


Hình ảnh

(Đường luật bốn vận - Bài họa)

Cầm quân tiếng nổi vang trời đất
Phá trận danh lừng dậy núi sông
Bác Võ hồn thiêng dòng giống Việt
Anh Văn trí mẫn cháu con Hồng
Thiên tài vọng toả ngời phương bắc
Đức độ lan hừng rạng hướng đông
Bốn biển ghi ông làng tướng giỏi
Năm châu kính cụ cõi tiên rồng

05/5/2017
Đoàn Nam
(Hòa Bình)


Hình ảnh

R-PVN> Nguồn
(ÂN TÌNH ĐẠI TƯỚNG)


Hình ảnh

(Đường luật bốn vận - Bài họa)

Người đã hóa thân trời với biển
Tình còn lưu dấu núi và sông
Công lao cứu nước ghi trang sử
Nghĩa cử vì dân tạc núi Hồng
Thắp sáng hòa bình trên Tổ quốc
Giương cờ giải phóng ở Phương Đông
Danh thơm Đại tướng truyền muôn thuở
Thế giới tôn vinh đẹp dáng Rồng.

Phan Hoàng
(Phú Thọ)


Hình ảnh

R-PVN


(Còn nữa...)
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách