Thơ Đường luật xướng họa

Thành viên không đăng bài ở chuyên mục này

Các điều hành viên: Biên tập viên, Biên tập viên, Biên tập viên, Biên tập viên, Biên tập viên

.
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3


THƠ ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA
MÙA XUÂN – TÌNH THƠ

Hình ảnh

XUÂN- RƯỢU VÀ THƠ
(Song điệp, độc vận)

Xuân nhớ nhung gì rượu với thơ
Xuân vào chén rượu bẽ bàng thơ
Vui xuân buổi đó người nâng rượu
Lẻ bóng xuân này rượu luyến thơ
Chúc rượu mừng xuân nhìn cánh lá
Nghe lòng hỏi rượu trách xuân thơ
Xuân ơi rượu đắng em biền biệt
Thổn thức xuân tình rượu mến thơ.

26.01.2014
ThietDuongVanNGHĨA - XUÂN – THƠ
(Song điệp- độc vận)

Nghĩa đượm xuân nồng nhả ý thơ
Xuân đầy quý trọng nghĩa lồng thơ
Ngày xuân rượu nghĩa đong hồn bạn
Cảnh tết xuân tình kết nghĩa thơ
Nghĩa ướp lòng xuân thanh vận chữ
Hoa bày lễ nghĩa rạng xuân thơ
Ân sâu nghĩa nặng xuân tràn mãi
Vẹn nghĩa xuân hồng chất chứa thơ

27.01.2014
Lữ KháchXUÂN MỘNG
(Song điệp & Độc vận)

XUÂN về vẻ MỘNG quyện hồn thơ
Điểm dáng XUÂN tình MỘNG viết thơ
Ấm áp XUÂN nồng khai sắc MỘNG
Êm đềm MỘNG đẹp khảm XUÂN thơ
XUÂN bày MỘNG thắm tươi nhuần cảnh
MỘNG gởi XUÂN hồng dịu ngọt thơ
Ủ MỘNG màu XUÂN ngời đất nước
XUÂN này dệt MỘNG ướp vần thơ.

28-1-2014
Bảo Minh Trang


Hình ảnh
.
> Nguồn


THƠ ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA
ĐỜI VÀ ĐẠO

Hình ảnh

NGỤC TÌNH
(Toán thi)

Nửa chặng đường đời vẫn bốn không
Hai duyên nặng gánh quánh hơi nồng
Ba sầu tháng tẻ ngồi trơ ngẫm
Mẹ khổ năm dài đứng lặng trông
Vẹn nghĩa ru tình đau một kiếp
Tròn tâm đáp lễ nhạt mươi đồng
Hồn trinh chuốc phải nghìn cay đắng
Vạn kỉ se hồn vượt bể đông.

13/12/13
Minh NguyệtTẦM CHÂN

Nhất dạ tìm về nghĩa Sắc –Không (1)
Khai minh Bát Nhã (2) dậy hương nồng
Gìn âm Lục Tự (3) đừng mơ tưởng
Chủng nguyện Thiên Thừa (4) khỏi ngóng trông
Thập thiện cây chân (5) bồi ý khắc
Tam quy gốc chánh (6) hiệp tâm đồng
Răn lòng Ngũ Giới (7) không xao lãng
Tứ Trí (8) soi đường chẳng sợ đông.

13-12-2013
Bảo Minh Trang(1) Sắc không
(色 空): sắc và không. Sắc (s, p: rūpa, 色) là cái mang tính vật chất. Không (s: śūnya, p: suñña, 空) là cái không có thật thể cố định. Trong Kinh Bát Nhã của Phật Giáo Đại Thừa đã phủ định triệt để hết thảy mọi cố định của các sự vật hiện tượng (sắc, pháp, v.v.) (
Phật học Tinh tuyển)

(2) Bát Nhã: ý dịch là tuệ, trí tuệ. Với tác dụng của tâm, đây là trí tuệ lấy sự liễu đạt làm tánh, biết cảnh của Tứ Đế và đoạn trừ hết thảy phiền não sanh tử. Nó còn là trí tuệ đoạn trừ phiền não chướng, sở tri chướng và biết tất cả các pháp hữu vi cũng như vô vi. Là một trong Sáu Ba La Mật, Bát Nhã được tán thán như là mẹ của chư Phật, là yếu tố quan trọng nhất để đạt được quả vị Phật. Nó còn là một trong những hạnh của vị Bồ Tát, là trí tuệ để tạo nhân thành Phật. (
Phật học Tinh tuyển)

(3) Lục tự
The six words or syllables Nam mô A di đà Phật Namo Amitàbha.
(Từ điển Phật học Việt Anh - Đồng Loại)

(4) Thiên Thừa
Devayana (skt)—Một trong ngũ thừa, có công năng đưa những người tu tập thiện nghiệp đến một trong sáu cõi trời dục giới, cũng như đưa những người tu tập thiền định đến những cảnh trời sắc giới hay vô sắc giới cao hơn (Từ điển Phật học Việt Anh - Thiện Phúc)
(5) Thập thiện nghiệp 十善業 Mười việc thiện: 1.Bất sát hại, 2. Bất thâu đạo, 3. Bất tà dâm, 4. Bất ỷ ngữ, 5. Bất ác khẩu, 6. Bất lưỡng thiệt, 7. Bất lưỡng thiệt, 8. Bất tham dục, 9. Bất sân nhuế, 10. Bất tà kiến.
(Từ điển Phật học Anh-Hán-Việt)

(6) Tam quy
(三皈): hay Tam Quy Y (s: tri-śaraṇa-gamana, p: ti-saraṇa-gamana, 三皈依、三歸依), Tam Quy (三歸), Tam Tự Quy (三自歸), Tam Quy Giới (三歸戒), Thú Tam Quy Y (趣三歸依). Riêng từ quy y hàm nghĩa cứu hộ, hướng về. Tam Quy Y tức là quay trở về và nương tựa vào Tam Bảo (三寶, Ba Ngôi Báu gồm Phật, Pháp và Tăng) và cầu xin quý Ngài cứu giúp để được vĩnh viễn thoát khỏi tất cả khổ. Đó là Quy Y Phật (s: Buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi, 皈依佛, I take refuge in the Buddha), Quy Y Pháp (s: Dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi, 皈依法, I take refuge in the Dharma) và Quy Y Tăng (s: Saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi, 皈依僧, I take refuge in the Sangha). Đây là nghi thức cần phải có để trở thành tín đồ Phật Giáo(Phật học Tinh tuyển)
(7) Ngũ giới
: Năm điều cấm đối với người tu tại gia: - không sát sanh - không trộm cắp - không tà dâm - không vọng ngự - không rượu chè.
(Từ điển Phật học Việt Anh - Minh Thông)
(8) Tứ trí: Duy Thức tông chuyển bát thức thành Tứ trí; chuyển Tiền ngũ thức thành 'Thành sở tác trí', chuyển thức thứ sáu thành 'Diệu quan sát trí', chuyển thức thứ bảy thành 'Bình đẳng tánh trí', chuyển thức thứ tám thành 'Đại viên cảnh trí'. Hoàn thành tác dụng mà chẳng phân biệt, gọi là Thành sở tác trí; quan sát thấu triệt mà chẳng qua sự tác ý, gọi là Diệu quan sát trí; phá hết ngã chấp, thấy các pháp bình đẳng, gọi là Bình đẳng tánh trí; như gương tròn soi khắp mười phương thế giới chẳng có thiếu sót, gọi là Đại viên cảnh trí.
(Ngữ vựng Danh từ Thiền học)


Hình ảnh
.
> Nguồn


THƠ ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA
MÙA XUÂN VÀ TÌNH YÊU

Hình ảnh

XUÂN NÀO CÓ NHAU

Cành mai phố cũ đã khoe màu
Én dạt phương trời chẳng thấy đâu
Để hạt mưa đêm sầu ngõ Thúy
Cho từng ngấn lệ chạnh vườn Ngâu
Mơ ngày hội ngộ choàng vai ấm
Gặp cảnh chia li úa nụ đầu
Mỗi bận xuân về da diết nhớ
Cung đàn tiếng hát quyện tình nhau

04/02/2014
Viên Mãn


NGÓNG TÌM NHAU

Xa rời thuở ấy biết tìm đâu
Đến cả tơ duyên cũng úa màu
Lặng lẽ hàng mi vùi giấc mộng
Âm thầm giọt nắng giã cành ngâu
Thương con phố cũ khô chồi lá
Nhớ mảnh trăng xưa bạc mái đầu
Gặp gỡ làm chi rồi mải miết
Đôi bờ cách trở ngóng tìm nhau

05/02/2014
Phuongnhiaodai


Hình ảnh
.
> Nguồn


THƠ ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA
NGHĨA KIM BẰNG

Hình ảnh

DUYÊN THƠ

Tâm hùng dào dạt bút thơ
Bến đời hữu ái ước chờ thu đông…


Trở lại thành đô ấm cõi lòng
Anh tài thục nữ vẹn chờ mong
Niềm thương giữ ý hòa hơi thở
Nỗi nhớ nâng ly quyện bến dòng
Hiệp sức hương nồng tâm rộn rã
Trang đời sắc thắm dạ thong dong
Oanh vàng ríu rít bên vườn mộng
Khắc mãi hồn ta trọn bước tòng.

20/12/13
Phạm Hiệp


HỌP MẶT

Hiệp mặt cùng nhau thật thỏa lòng
Lưu vào ký ức dạ hoài mong
Thời gian níu giữ nồng hương mắt
Kỷ niệm trào dâng ngát sắc dòng
Nhớ cảm ngàn ly Oanh ríu rít
Thương sầu vạn chén Nhạn thong dong
Anh hùng chí sĩ chiều tao ngộ
Ấm áp trang thơ vẹn nghĩa tòng.

20/12/2013
Hoài Thương


HỘI NGỘ

Nâng ly hội ngộ mến thương lòng
Quyện nhớ trang đời thấm đượm mong
Ý hiệp dâng người tươi tắn nghĩa
Tâm minh gởi bạn ấm êm dòng
Kiêu hùng luyện chữ kiên gan bước
Dũng cảm trau vần vững chí dong
Oanh liệt một thời trên bút vở
Ngàn năm tỏa sáng chẳng a tòng.

21-12-2013
Bảo Minh Trang


Hình ảnh
.
> Nguồn


THƠ ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA
NHỮNG CÁNH HOA SEN

Hình ảnh

NHỮNG CÁNH HOA SEN
(Ngđt, bát láy, Thủ vĩ ngâm, nhất vận)
....
Êm đềm phát triển mạch đường thơ
Hiệp vẽ dòng nghiêm óng ả bờ
Nghĩa đượm quê nghèo tha thiết nở
Ân nồng lối nhỏ rộn ràng mơ
Trang đời hóm hỉnh bừng hoa rộ
Giấc mộng trầm ngâm điểm noãn chờ
Lặng lẽ thương nhiều tuy cách trở
Êm đềm phát triển mạch đường thơ

11/02/14

Phạm Hiệp

NHỮNG CÁNH HOA SEN
(Họa y đề)

Lựa chữ khai vần gởi gắm thơ
Nguồn thương hiển hiện phủ tươi bờ
Ân cần nhắn bạn trang * lòng mở
Rộn rã trao đời tỏ ý mơ
Khải phát tâm hồn êm ả chở
Tường minh nghĩa lý thiết tha chờ
Quây quần hảo hiệp nghiêm dòng nhớ
Lựa chữ khai vần gởi gắm thơ

13-2-2014
Bảo Minh Trang
* là động từ


XUÂN HỌP MẶT
(Nhất vận-NDT-bát láy-thủ vĩ ngâm)

Bốn phương họp buổi đầu xuân
Anh hùng thục nữ rạng ngần như tranh
.
......

Hay mình rộn rã thiết dòng thơ?
Ấp ủ niềm thương hiệp nghĩa bờ
Lặng lẽ tâm mừng nung ý ở
Âm thầm dạ phát nẩy tình mơ
Nghìn trang kỷ niệm tưng bừng nhớ
Vạn chuỗi thời gian hớn hở chờ
Hỏi ấy nghiêm lòng vui gặp gỡ
Hay mình rộn rã thiết dòng thơ ?!

13/02/2014
Hoài Thương


NHỮNG CÁNH HOA SEN
(Họa Bát láy, Thủ vĩ ngâm, nhất vận)

Rạo rực trong lòng nhớ bạn thơ
Từng trang bát ngát sóng xa bờ
Ngày thương bẽn lẽn như hoa nở
Tháng đợi êm đềm tựa ý mơ
Thắm thiết đồng tâm mùa búp rộ
Tinh tươm hiệp sức lứa măng chờ
Tôn nghiêm để phát hoài trăn trở
Rạo rực trong lòng nhớ bạn thơ

15/02/2014
Cao Nghiêm


Hình ảnh
.
> Nguồn


THƠ ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA
THI ĐÀN VÀO XUÂN

Hình ảnh

XUÂN THI ĐÀN
( Bát láy, thủ vĩ ngâm, nhất vận)

Xuân về rạo rực tứ thơ ca
Hiệp ý trang nghiêm nắng mặn mà
Gió gọi ong vờn ngơ ngẩn quả
Mây cài bướm lượn thẫn thờ hoa
Thương ngày gặp mặt tình rôm rả
Nhớ buổi chia tay nghĩa đậm đà
Phát biểu đôi lời tha thiết quá
Xuân về rạo rực tứ thơ ca

16/02/2014
Cao NghiêmTHI ĐÀN MỪNG XUÂN
(Thủ vĩ ngâm, nhất vận, điệp từ láy)

Thi Đàn nhộn nhịp trỗi lời ca
Phát triển thơ văn ấm mượt mà
Nhớ điểm trang tình xinh xắn lá
Thương bồi chữ nghĩa rộn ràng hoa
Nồng nàn ý sáng hoài êm ả
Thắm thiết từ hay mãi đượm đà
Hảo hiệp âm thầm nghiêm túc cả
Thi Đàn nhộn nhịp trỗi lời ca.

17 -2-2014
Bảo Minh TrangXUÂN THI ĐÀN
(Tập danh, Bát láy, thủ vĩ ngâm, nhất vận)

Nồng nàn phát biểu đỗi hùng ca
Thắm thiết bên nhau khó tả mà
Mãi nhớ môi hồng tươi tắn quả
Hoài thương mắt biếc ngọt ngào hoa
Tình thơ kính cẩn luôn vồn vã
Nghĩa bạn nghiêm trang rất đậm đà
Khắng khít bao phương đồng hiệp cả
Nồng nàn phát biểu đỗi hùng ca.

17/02/2014
Phạm Hiệp


HIỆP TÌNH THƠ
(họa y đề)

Bồi hồi nhớ buổi hiệp đường ca
Thắm thiết trang thương phát triển mà
Ngẫm mãi thơ tình tim tím quả
Ru hoài điệu lý ngất ngây hoa
Nồng nàn mấy chén hồn thư thả
Háo hức vài ly ý đậm đà
Nghĩ lại nghiêm lòng lưu luyến quá
Bồi hồi nhớ buổi hiệp đường ca

Hoai Thương: 17/02/2014


BUỔI “EM” VỀ
(Họa bộ vận- NĐT- Nhất vận)

NHỚ buổi “em” về HIỆP nhã ca
Người THƯƠNG kẻ mến giữa QUÊ nhà
Hồng TRANG chép nhạc tình lơi lả
Đoản khúc lồng TRANH nghĩa thật thà
Chẳng PHÁT mê sầu ngoan ngoãn lạ
Không ghìm ái cảm bẽ bàng xa
Gìn NGHIÊM lý tưởng xuân vồn vã
Mỹ tửu LY vàng mộng THIẾT tha.
19/02/2014

ThietDuongvan
Hình ảnh

> NguồnTHƠ ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA


.
SUỐI MƠ
(Tặng con gái rượu)
.
Trở giấc mai hồng dệt áng thơ
Tình Cha nghĩa Mẹ nguyện tôn thờ
Răn con phúc thiện thanh màu gấm
Giúp cháu nhân lành đượm sắc tơ
Khúc khuỷu sông đời ngoi sóng biếc
Bấp bênh kiếp tục lướt mây mờ
Ươm mầm xén tỉa xanh cành lá
Điểm nụ tươi vàng vẹn giấc mơ.
.
09/05/14
Phạm Hiệp
.

SAU CƠN MƠ
(Bài họa)
.
Xoay người tỉnh giấc hết nằm mơ
Lặng ngắm qua song bóng nguyệt mờ
Cuối xóm đàn gà đang trỗi giọng
Đầu cành lũ nhện đã chăng tơ
Thương làn tóc mượt lòng ngơ ngẩn
Nhớ nụ hoa xinh mắt thẫn thờ
Kỷ niệm tràn về trong ký ức
Đem tình với cảnh gửi vào thơ.
.
Thi Nang
.
Hình ảnh

> NguồnHỒNG NHAN BẠC MỆNH
(thành ngữ- tựu cú đối)

THẲNG CÁNH CÒ BAY vạn dặm trường
BA CHÌM BẢY NỔI kiếp ly hương
SƠN CÙNG THỦY TẬN hòa mây gió
NẾM MẬT NẰM GAI nhuốm bụi đường
XUẤT GIÁ TÒNG PHU nhiều cách biệt
ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG lắm sầu vương
HỒNG NHAN BẠC MỆNH đời giông bão
TỨ CỐ VÔ THÂN mấy kẻ tường.

14/3/2014
Dương Văn Thiết


Hình ảnh


BỤNG LÀM DẠ CHỊU

AN CƯ LẠC NGHIỆP phúc miên trường
CỬA KHỔNG SÂN TRÌNH Đạo ngát hương
TÍCH TIỂU THÀNH ĐA giàu Thánh ý
KHAI QUANG ĐIỂM NHÃN thuận Tiên đường
ĂN NGAY NÓI THẲNG hoa lành kết
KHẨU PHẬT TÂM XÀ nghiệp ác vương.
QỦA KIẾP NHÂN DUYÊN lòng đã hiểu
UNG DUNG TỰ TẠI mới minh tường.!

13/05/2014
Hoài Thương


Hình ảnh
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách